Zoltán Ďurčík – S Lučencom ladia regionálne potraviny

Zoltán Ďurčík z Lučenca je gazda srdcom aj dušou. Farmárči už od roku 1991. Príjemný a usmiaty človek, ktorý neváha venovať svoj čas aj deťom z Lučenca a okolia. Často pre nich organizuje podujatia na svojej farme. Aby aj tí najmenší vedeli ako ťažko sa pracuje na chutný chlebík a ako sa chovajú zvieratká. Agrárnej politike v strane DOMA DOBRE sa venuje od jej začiatkov. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Lučenci.

S Lučencom ladia regionálne potraviny

V Novohrade bolo vždy ťahúňom poľnohospodárstvo. V jeho centre žije a na okraji Lučenca má farmu Zoltán Ďurčík. Polia ktoré obrába sa rozprestierajú medzi Lučencom a Haličom, lúky objímajú vodnú nádrž Ľadovo konča Lučenca. Na sídlisku Rúbanisko v Lučenci si obyvatelia pochvaľujú mliečny automat, kam Zoltán Ďurčík denne dodáva kvalitné mlieko. Občania kúpia za deň 150 – 200 litrov. Pred sviatkami aj 400 litrov. Lenže takúto šancu – predať svoje produkty občanom Lučenca nemajú všetci roľníci Novohradu. A mohli ju mať! Mesto už aj dostalo finančné prostriedky na rekonštrukciu tržnice, ale investovalo ich inde. „Zostala z nich nejaká odrobinka,“ so smútkom v hlase konštatuje Zoltán Ďurčík a dodáva: „Poslanci mestského zastupiteľstva by nemali hľadieť krátkozrako na využitie financií. Mali by brať do úvahy aj potreby občanov aj podnikateľov. Podporovať tradície Novohradu, ku ktorým bezo sporu patrí poľnohospodárstvo. Najmä – využiť financie na to, na čo sú určené.“ Rekonštrukciu tržnice považuje Zoltán Ďurčík za mimoriadne dôležitú. V nej by našli svoje pôsobenie roľníci Novohradu. Na predajnom mieste by ponúkali regionálne potraviny. Želá si, aby sa obnovilo aj pestovanie ovocia a zeleniny, ktoré má svoje korene v tradíciách poľnohospodárstva Novohradu, najmä – vhodné klimatické a pôdne podmienky. „V zrekonštruovanej tržnici by začínajúci farmári, najmä mladí roľníci našli aj radu pre svoje podnikanie na pôde,“ rozvíja svoje zámery kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Lučenci Zoltán Ďurčíka a myšlienku dopĺňa: „A občania by mali dostatok kvalitných regionálnych produktov.“