regionálny rozvoj

Jana Fabová: európske kultúrne cesty a rozvoj regiónov

Certifikácia Európskej kultúrnej trasy je významným nástrojom k získaniu finančných prostriedkov. Rozvoj regiónov má význam, je to kľúčová oblasť uplatnenia európskej dotačnej politiky pre členov EÚ na rozvoj regiónov a turistického ruchu.

Od roku 2010 som zakladajúcou členkou organizácie ENPP – European Network of Places of Peace). V jeho riadiacom orgáne pracujem ako dobrovoľníčka, kde ako členka OZ TREUM zastupujem Slovenskú republiku. Členmi našej asociácie sú mestá, regionálne samosprávy, univerzity a neziskový sektor z 9 krajín EÚ (Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Chorvátsko, Bulharsko a Rumunsko).

V ENPP sme vytvorili projekt Európskej kultúrnej cesty a v roku 2016 prvýkrát podali žiadosť o certifikáciu tejto kultúrno-turistickej cesty na Európsky inštitút pre kultúrne trasy pri Rade Európy. V roku 2017 začal schvaľovací proces v talianskom meste Lucca. Celý proces podania žiadosti bol administratívne a odborne veľmi náročný, ale všetky požiadavky za Slovenskú republiku boli splnené a predložené. Hodnotenie vypracované dvoma odborníkmi bolo protichodné a skomplikovalo celý proces certifikácie. S týmto hodnotením sme neboli stotožnení, nakoľko sme splnili všetky ďalšie odporúčania. Priebeh procesu certifikácie som vnímala ako predpojatý zo strany hodnotiacej komisie. Náš riadiaci orgán sa obrátil na bývalého generálneho tajomníka UNESCO so žiadosťou o vypracovanie ďalšieho posudku podľa tých istých kritérií. Na jeho základe sme neboli z celého procesu vylúčení, ale presunutí do ďalšieho schvaľovacieho konania.

Som presvedčená, že subjektívne hodnotenia členov komisie nemajú miesto v hodnotiacom procese a že europoslanci dostatočne nepresadzujú záujmy krajín, ktoré reprezentujú. Slovenskí europoslanci, ktorých sme oslovili a poprosili o podporu, nám ani neodpovedali. Napriek tomu sme sa nevzdali a pracujeme ďalej, každý rok usporadúvame mierovú konferenciu v inej členskej krajine našej asociácie a dúfame, že tento rok sa nám celý certifikačný proces podarí.

Verím, že certifikácia Európskej kultúrnej cesty sa podarí, a tak otvorí priestor k zviditeľneniu našej krajiny a podpore cestovného ruchu a cestu k financiám potrebným na rozvoj regiónov. Podpora projektov by mala byť v záujme každej krajiny a jej poslancov a úradníkov na pôde Európskeho parlamentu, pretože práve tieto projekty prinášajú rozvoj a finančný prospech pre našich občanov. Naša krajina je dôkazom toho, že aj na malom priestore je veľa krás, ktoré si zaslúžia medzinárodnú prezentáciu a zviditeľnenie.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Rozhovor s Janou Fabovou kandidátkou do Európskeho parlamentu

Janka Fabová a Danica Birošová v krátkom videorozhovore o aktuálnych témach na Slovensku a v Európe.

Janka Fabová: “…všetci máme právo byť rovnocennými partnermi v rámci Európskej únie” ….  “veľmi rada pomôžem zlepšiť život na Slovensku.”

Posted by DOMA DOBRE in komentáre, rozhovory

Zoltán Bíró: vytvárajme zisk pre všetkých, nie len pre seba

Napriek tomu, že za čias ministerky Tomanovej sa v roku 2008 spustenie ôsmych sociálnych podnikov spájalo skôr so škandálmi ako úžitkom (dnes už ani jeden nefunguje), sociálne podnikanie nemusí byť len ďalším podnikateľským tunelom. Táto užitočná a spoločensky prospešná forma podnikania je rozšírená v rôznych formách po celej Európe a sú krajiny, kde naozaj funguje.

Vďaka sociálnym podnikom, teda podnikom primárne zameraným na sociálne ciele, sú zamestnávaní ľudia zo znevýhodnených skupín, či marginalizovaných oblastí. Nie je to treba vymýšľať odznova, príklady dobrej praxe existujú.

V rámci EÚ sociálna ekonomika zamestnáva približne 6,5 % všetkých obyvateľov, čo znamená že 10 % všetkých existujúcich podnikov sú sociálne podniky. Najnovší trend však vraví, že v dnešnej dobe má každý štvrtý nový založený podnik charakter sociálnej ekonomiky. Náš sociálny systém je v dnešnej direktívnej podobe, ako ho riadi štát, nepostačujúci a problémov, ktoré treba riešiť, je viac než dosť. Do Európy môžeme mnohé priniesť, môžeme sa v nej však aj učiť, prípadne spoločnými silami presadiť na úrovni EU zlepšenie podmienok pre sociálne podnikanie, ktoré pomôže riešiť mnohé závažné problémy na Slovensku.

Jedným z tých najzásadnejších je určite dlhodobá nezamestnanosť. Keby minister Richter riešil od svojho nástupu v roku 2012 problém dlhodobo nezamestnaných efektívnymi nástrojmi, v súčasnosti by sme na medzitrhu mali zaškolených niekoľko tisíc pracovníkov, ktorých by zamestnávatelia vítali s otvorenou náručou. Dnes máme skoro 100 tisíc ľudí nezamestnaných viac ako 12 mesiacov, a to napriek tomu, že ministerstvo bolo pod paľbou ekonómov, sociológov, či mimovládnych organizácií, ktoré na problém hlasno upozorňovali (v tých rokoch už o tomto obrovskom probléme dokonca písali aj študenti v bakalárskych prácach!).

Verím, že jedným z nástrojov, o ktoré sa môžeme v európskom priestore oprieť, sú práve sociálne podniky. Ich zmysluplná implementácia do trhu práce by priniesla v krátkom čase dobré výsledky (len zákon tu však nestačí, treba ísť ďalej). Riešenie dlhodobej nezamestnanosti by malo začať v regiónoch, ľuďom treba ponúknuť kvalifikáciu, vďaka ktorej nájdu prácu lokálne a nebudú za ňou cestovať, nech rodiny zostanú pokope. Má zmysel podporovať inovátorov na regionálnej úrovni, podporiť iniciatívu, nápady, ktoré v regiónoch sú, ľudia často sami vedia, čo chcú a potrebujú.

Našou hlavnou témou vo voľbách do europarlamentu sú potraviny a poľnohospodárstvo, nie len preto, že strana DOMA DOBRE sa venuje poľnohospodárstvu, ale preto, že EÚ nám dáva príležitosť podporiť naše regióny v oblasti, ktorá im je blízka a vlastná odjakživa – Slovensko je poľnohospodárska krajina s obyvateľstvom žijúcim prevažne na vidieku. Má všetky predpoklady na to, aby sa stalo opäť sebestačným, ba čo viac dokázalo by konkurovať kvalitou aj v zahraničí. Aj v tejto oblasti sa dajú využiť nástroje sociálneho podnikania.

Uchádzame sa o vaše hlasy, pretože veríme, že aj pomocou európskych nástrojov si vieme tu doma pomôcť. Vieme vytvárať pracovné miesta, poskytovať sociálne služby, združovať jednotlivcov, rodiny a iné prirodzené skupiny pre dobro spoločnosti. Vráťme pocit potrebnosti všetkým ľuďom bez ohľadu na vek, pohlavie alebo národnostnú príslušnosť. Netvorme zisk len pre seba, ale tvorme ho pre nás všetkých. Aby sa všetci ľudia mali DOMA DOBRE.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Andrea Záhradníková – Čaka chce žiť dôstojne

Ing. Andrea Záhradníková, kandidátka na poslankyňu v obci Čaka (Nitriansky kraj, okres Levice), viac ako desať rokov pôsobí v rozvoji vidieka. Je srdcom poľnohospodárka , je jej blízky program strany DOMA DOBRE a prijala miesto na jej kandidátnej listine.

Čaka chce žiť dôstojne

Martin Čulen, spoluzakladateľ Matice slovenskej svojho času povedal, že Čaka je milá slovenská dedinka, ktorá má čarokrásny kraj a dobrých ľudí. V 19. storočí pôsobil v obci ako farár. Odvtedy však uplynulo 150 rokov. Andrea Záhradníková súhlasí s tvrdením, že je to milá dedinka, ale výrazne starne a znižuje sa počet obyvateľov a vraví: „Mladí odchádzajú za robotou, v úpadku je škola aj škôlka, obci chýba denný stacionár alebo domov dôchodcov.“ Je presvedčená, že pomôcť seniorom prežiť starobu by mala obec. Podľa nej nastal čas oživiť obec po všetkých stránkach. „Pôsobím v rozvoji vidieka a poznám možnosti a výhody, ktoré súčasnosť prináša na vidiek. S nevôľou však sledujem, že len málo z týchto možností sa snaží využiť naša obec. Keď cestujem po Slovensku stretávam sa aj s menšími dedinkami, ale oveľa krajšími či vľúdnejšími k svojim obyvateľom. Práve to sú veci, ktoré ma ženú k tomu, aby som sa aj ja zapojila do diania a života v obci a nepozerala sa nečinne na to ako naša dedina upadá,“ vysvetľuje svoje pohnútky kandidovať na poslankyňu obecného zastupiteľstva Andrea Záhradníková. Je presvedčená, že ak mohli vybudovať bytovky okolité obce, má na to aj Čaka. Navyše, má dosť vlastných pozemkov, ktoré by sa mohli užitočne využiť. Sú aj cenovo prístupné. „Až tretina občanov sú seniori. Ako poslankyňa chcem prispieť k presadeniu zmien, ktoré by im uľahčili život,“ rozvíja svoje predstavy Andrea Záhradníková a dodáva: „Som poľnohospodárska, mám skúsenosti z projektovej činnosti a určite by som mohla zúročiť doterajšie skúsenosti aj pri vytváraní podnikateľských možností pre rozvoj vidieka.“

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Vanesa Šteinerová – Trnava s kvalitnými sociálnymi službami

Na primátorku kultúrneho a s hlbokými tradíciami pretkaného mesta Trnava kandiduje s podporou strany DOMA DOBRE aj nezávislá kandidátka PhDr. Vanesa Šteinerová. S komunálnou sférou prichádza do kontaktu v rámci svojho profesionálneho zamerania už takmer dve desaťročia, venuje sa totiž regionálnemu rozvoju.

Trnava s kvalitnými sociálnymi službami

Vanesa Šteinerová stála ako expert pri zostavovaní plánov sociálno-ekonomického rozvoja mesta, rozvoja cestovného ruchu aj iných rozvojových projektov či pri tvorbe regionálnej legislatívy. Doteraz externe spolupracuje s mestskými odborníkmi a vysvetľuje: „Mám nošu poznatkov a skúseností. Tie chcem zúročiť pri riadení mesta, v ktorom sa zabúda na obyčajného človeka. Nemožno sa na všetko pozerať len cez peniaze a majetky. Človek nie je druhoradý. Práve ľudia by mali byť viac v zornom oku primátora, poslancov. Všetkých, ktorí pôsobia v komunálnej politike.“

Jej predstava o riadení mesta vychádza z troch grošov – rozprávky Pavla Dobšinského. Tvrdí, že žijeme z jedného – to sú investície do oblasti školstva a dopravy. Jeden, tak ako v tej rozprávke, treba odovzdať potomkom – teda investovať do životného prostredia a jeden treba vrátiť tým, čo nás vychovali – teda do sociálnej oblasti. V tejto súvislosti Vanesa Šteinerová zdôrazňuje: „Sociálna oblasť je v Trnave poddimenzovaná. Chýbajú seniorské zariadenia, ktoré ak sa nezačnú okamžite budovať tak možno o 8 rokov budeme mať z dôchodcov bezdomovcov. Keďže nám pribúdajú dôchodcovia so špecifickými ochoreniami aj psychiatrickými problémami, potrebujeme aj špecializované seniorské zariadenia s určitou obmedzenou kapacitou.“

Rozhodla sa mať pod krídlami najmä slabých, chorých, unavených, ľudí v hraničných situáciách a deti. Podporu strany DOMA DOBRE prijala preto, lebo sa stotožnila s jej hlavnou myšlienkou – Vrátiť ľuďom krajinu, v ktorej žijú. Aby v nej mal človek pocit, že ho nikto neposúva na druhú koľaj len preto, že je starý alebo chorý. „Mesto je ako rodina,“ vraví Vanesa Šteinerová a dodáva: „Nie priority, ale potreby každého z jej členov sú na prvom mieste. A to by bolo mojou hybnou pákou pri riadení mesta.“ A verí, že sa to dá aj čestným predvolebným súbojom. Ale ako už na vlastnej koži pocítila, nediskriminovať kandidátov na post primátora nie je vlastné všetkým ľuďom zasahujúcim do kampane v najstaršom slovenskom meste.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre