potraviny

Helena Mezenská: právo na zdravé a bezpečné potraviny a zdravé životné prostredie

S úzkou agendou by sa nedalo kandidovať do žiadneho parlamentu, ani do obecného zastupiteľstva. Budete asi rozvíjať aj iné témy, snažiť sa riešiť aj iné problémy.

Spotrebiteľská téma a ochrana spotrebiteľa je čoraz širšou a rozvinutejšou, širokospektrálnou a dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou. Spotrebiteľmi sme všetci, bez ohľadu na vzdelanie, postavenie a pôvod a priznám sa nepoznám človeka, ktorý by nemal problém, či už s nejakou nekalou praktikou obchodníkov, exekúciou, „dobrovoľnou“ dražbou, sporným rozhodnutím súdu, alebo iného kontrolného, regulačného verejnoprávneho orgánu, s neoprávnene vyrubeným nedoplatkom za energetické, alebo telekomunikačné služby, alebo s neoprávneným a nezdôvodneným neuznaním reklamácie.

V takých prípadoch pomáhame ľuďom, ktorí sa nemajú na koho v našej krajine obrátiť, ostávajú bezradní, ich vlastná obhajoba je bezvýsledná a strácajú nádej, že ich práva žijú aj v praxi. Zväčša ide o nemajetných ľudí s nízkymi príjmami, zraniteľných spotrebiteľov (dôchodcov, ľudí s nízkym vzdelaním, nízkou finančnou a právnou gramotnosťou), ktorí nemajú na komerčných advokátov a tak k právnej a súdnej ochrane, ktorú im „garantuje“ Ústava SR reálne a prakticky nemajú prístup. Nemajú prístup k spravodlivému riešeniu, lebo na to nemajú potrebné prostriedky. A tak sú čoraz viac ohrozované už nielen ich spotrebiteľské ale aj ľudské práva. Napríklad právo na súdnu ochranu. Na tieto problémy Slovensko zastupujúci europoslanci dosiaľ účinne nepoukázali, spotrebitelia na pôde Európskeho parlamentu nemajú svojho hovorcu a ochrancu.

Ako som sa vyššie zmienila zore môjho záberu rozšírim aj o podporu rozvoja slovenského  vidieka, poľnohospodárstva a vlastnej produkcie potravín. Sú to mne blízke a prirodzené hodnoty a témy a sú súčasťou ochrany práv spotrebiteľa na zdravé životné prostredie a zdravé a bezpečné potraviny. Je to v súčasnosti rovnako aktuálna až priam akútna téma, ktorej je potrebné udeliť zodpovedajúcu pozornosť. Zhoršujúce sa zdravie ľudí je v mnohých prípadoch podmienené nezdravou výživou a nezdravými potravinami, ktoré konzumujeme.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Vladimír Chovan: schválená a vzápätí zrušená daň pre obchodné reťazce

“Vážení poslanci vládnej koalície, veľmi pekne vám ďakujeme.” Asi tušíte, že kus irónie v tejto vete nie je náhodou. Pozrite si komentár predsedu DOMA DOBRE, Vlada Chovana, na dôsledky schválenia a následne zrušenia špeciálneho odvodu pre obchodné reťazce. Kto v tomto zápase vyhral? Slovenskí poľnohospodári, potravinári či spotrebitelia? Ani jeden z nich. Ak niekto z tejto situácie vyšiel posilnený, sú to práve tie obchodné reťazce, ktoré vláda plánovala zdaniť. Ďakujeme a gratulujeme!

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Pavol Uhrin – Nové Zámky kvalitou školského jedla za zdravou výživou

Člen predsedníctva strany DOMA DOBRE Ing. Pavol Uhrin (62) zasvätil svoj život potravinárstvu. Po nežnej revolúcii postavil na nohy fabriku na detské výživy a v súčasnosti rozpracoval inovatívnu potravinársku technológiu na produkty, ktoré zatiaľ na Slovensku nie sú a v Európe len ojedinele. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch (Nitriansky kraj).

Nové Zámky kvalitou školského jedla za zdravou výživou

Podnikateľ Pavol Uhrin sa okrem spracovania poľnohospodárskych produktov počas celého profesionálneho života venuje pestovaniu ovocia zeleniny. Dobre sa orientuje v oblasti zdravej výživy a preto ho trápi, že deti v základných školách majú často stravu, ktorá im nechutí alebo je nízkej kvality. Trápi ho aj to, že keď sa hovorí o bezplatnej strave v školách, vidia vedenia škôl nevýhody, brzdy a problémy. Niet vraj peňazí na zaplatenie ľudí v kuchyniach, lebo ich treba viac a kúpiť treba aj nové technológie do kuchýň. „Pritom sa tento problém dá riešiť systémovo a komplexne,“ vraví Pavol Uhrin a dodáva: „Isteže, peňazí nie je veľa, ale dajú sa efektívne využiť a popritom skvalitniť aj stravu aj slušne zaplatiť ľudí.“ Je presvedčený, že systémová zmena je tým liekom. Recept neprezrádza, ale domnieva sa, že by určite mohol ako poslanec výrazne prispieť k diskusii o zefektívnení školského stravovania aj k pretvoreniu tohto nápadu do praxe v školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Nové Zámky. Zúročil by pritom všetky poznatky a skúsenosti, ktoré absorboval po celý profesionálny život.
Keďže šport je neoddeliteľnou súčasťou jeho života, vie, aký je dôležitý pre deti a mladých ľudí. „Z pozície poslanca by som sa rád podieľal na vypracovaní systémového riešenia pre podporu športu v našom meste z verejných zdrojov a rád by som tiež vyvinul aktivity pre získanie eurofondov na modernizáciu štadióna na Sihoti,“ konkretizuje svoje myšlienky. Mrzí ho však, že z komunálnej politiky sa vytratila „človečina“. Chcel by teda prispieť k tomu, aby v mestskom zastupiteľstve zavládla harmónia, tolerancia aj pochopenie pre veci verejné a najmä to, že poslanci sú pre občanov a musia načúvať ich problémom aj starostiam a pokúsiť sa ich riešiť. Aby si ich voliči mohli povedať, že v meste sa im žije dobre.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre