Pozvánka na stretnutie s Vladimírom Chovanom a zástupcami strany DOMA DOBRE – Jacovce