ZA TO DOBRÉ, ČO DOMA MÁME

+ AGRÁRNE HODNOTY

Agrarizmus má na Slovensku dlhú históriu a my v ňom vidíme vzájomnosť a ľudskosť. Poľnohospodárstvo je pre nás základom zdravého fungovania vidieka, regiónov, miest aj obcí. Sme totiž presvedčení, že práca a ľudské porozumenie sú viac než kamarátske kšefty štátnych úradníkov s veľkopodnikateľmi. Poľnohospodárstvo je pre nás hlavne poctivá každodenná práca.

Ľuďom vždy najlepšie pomôžu iba iní ľudia. Prirodzené združenia, komunity ľudí boli na Slovensku odjakživa a my ich chceme podporovať. Má zmysel podporovať ľudí, ktorí si vzájomne pomahájú najmä v prípade, že štát ich potreby prehliada alebo rieši nedostatočne. Napríklad potreby seniorov, matiek s deťmi, mladých ľudí ale aj samosprávnych či iných organizácií. Prečo? Pretože veríme, že skutočný život je ten "pomalý život", nie upachtené naháňanie sa za peniazmi. Dá sa to povedať aj tak, že "život za Bratislavou nekončí, ale naopak začína."

Na Slovensku sa za posledné roky udialo veľa zlého a nespravodlivého. No my veríme, že to dobré v ľuďoch a vo výsledkoch ich práce stále prevažuje. Slovensko nie je prázdna mesačná krajina a za to dobré, čo doma máme, sa oplatí zápasiť.

A to nie je hanba, naopak, je na čom stavať! Vidiecka krajina vôbec neznamená zaostalá krajina - aj náš vidiek môže byť moderný, môže byť smart. 95% územia Slovenska tvorí vidiek a 88% ľudí žije vo vidieckych oblastiach. Vidiek je poľnohospodársky a robiť ho priemyselným nie je správne. Pretože poľnohospodárstvo prináša skutočný rozvoj regiónov a lepší život na vidieku tak, aby si zachoval svoj ráz.

Keďže nám záleží na poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, samozrejme sa zaujímame o kvalitné a zdravé potraviny, ktoré by obyvatelia Slovenska mali čo najskôr dostať na svoj stôl. Tento zápas vnímame ako zápas o už toľko obchádzané a nedotiahnuté zastavenie dvojakej kvality potravín, ale aj ako zápas o normálne, konkurencieschopné poľnohospodárstvo, lokálnu výrobu a predaj domácich potravín a rovnako aj ďalší udržateľný rozvoj vidieka.

Naše členstvo nám za 15 rokov prinieslo mnohé. Posilnenie demokratických inštitúcií, lepšie obchodné možnosti, vzdelanostnú a pracovnú mobilitu či štrukturálnu podporu a regionálny rozvoj. Podpora z únie však nie je bezproblémová najmä vo vzťahu k štátu, ktorý sa pri jej prerozdeľovaní nespráva práve transparentne či spravodlivo. Toto je problém, s ktorým sa potrebujeme čo najskôr vysporiadať, aby podpora vo všetkých oblastiach smerovala presne tam, kde ju treba. Nie do rúk všelijakým kamarátskym firmám.

Vnímame samozrejme aj problémy, rozdiely, ktoré na pôde Európy vznikli medzi malými a veľkými alebo staršími a novšími členmi. Toto sú rozdiely, ktoré chceme odstraňovať, toto je priestor, ktorý si musí Slovensko vybojovať v Európe.

Nie sme odporcami myšlienky zjednotenej Európy v Európskej únii. Vnímame postupný silnejúci odpor k únii u mnohých ľudí. To však neznamená, že by sme sa mali vzťahu s európskym spoločenstvom vzdať. Potreba reformy či reorganizácie únie je potrebná na to, aby ju ľudia viac vnímali ako svoju. Nesmieme však pripustiť, aby dianie na pôde Európy prebiehalo "o nás bez nás." Sme Európanmi a chceme byť aj v Bruseli silnými Európanmi, aby náš hlas bolo naozaj počuť, aby nezanikol popri hlasoch iných, väčších alebo starších členov európskeho spoločenstva.

Napriek tomu, že Slovensko zápasí s mnohými problémami a náš názor nie je vždy braný na zreteľ, nemyslíme si, že sme prehliadaní. Niekoľko misií EÚ, ktoré sa za posledné roky na Slovensku objavili, svedčia o tom, že Európa o Slovensko naozaj má záujem, a my ho musíme využiť.

Ako to spravíme však je v našich rukách - nie v rukách Nemecka, Francúzska, Rakúska alebo Španielska, ktoré budú vždy sledovať zase svoje záujmy. Začnime v Európe pôsobiť hrdo a suverénne, buďme aktívnym partnerom a využívajme všetky možnosti na presadenie záujmov obyvateľov Slovenska!

Rozumieme tomu, že obyvatelia Slovenska sú vo vzťahu k únii nespokojní. Obrovská sociálna nerovnosť, nerovnaký prístup či základná nespravodlivosť vo vzťahu k ľuďom a ich nerovnakým šanciam dosiahnuť v živote dobrý štandard, sú jasné dôkazy toho, že niečo nie je v poriadku. Tento skepticizmus však nemá riešenie v radikálnych vyhláseniach o prerušení vzťahov s úniou či vystúpení z medzinárodných zmluvných záväzkov Slovenska. Týka sa to aj migrácie - obyvatelia Slovenska nemôžu byť obviňovaní z nezáujmu riešenia tohto problému, pokiaľ ich zastupitelia v únii nevybojovali jasné stanovisko, ktoré reprezentuje ich názor. Ľudia, ktorí v štátoch Európskej únie nemajú povolenie na pobyt či prácu by mali byť z únie slušným a civilizovaným spôsobom poslaní späť do svojej vlasti a Európa musí mať jednotné a férové pravidlá, ako sa jej členské štáty majú na riešení problémov migrácie podieľať.

Európa je superštát. Je to polmiliardová veľmoc, ktorá vo viacerých oblastiach potrebuje hlbšiu integráciu, a najviac je to vidieť v oblasti spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky. No na to, aby Európa nemusela tak veľkej miere riešiť problémy na vlastnom území, potrebuje sa angažovať aj mimo svojho územia - presne tak, ako to robia iné svetové mocnosti. Potrebujeme jasný spoločný postup pri humanitárnych misiách a humanitárnej pomoci, ktoré predchádzajú nelegálnej migrácii na územie Európskej únie, a rovnako potrebujeme hlbšiu spoluprácu bezpečnostných síl medzi členskými krajinami Európy.

Dotačná podpora Európskej únie a eurofondy sa stali mýtickým slovom, ktoré je prakticky vždy spojené s obrovskými únikmi peňazí. Je obrovskou nespravodlivosťou, pokiaľ peniaze určené na rozvoj regiónov alebo napríklad vedu a výskum pomáhajú rôznym spriateleným podnikateľom dostať sa k majetku, a regióny a ľudia trpia. No tento problém jasne poukazuje na problém na národnej úrovni. Nemôžeme dávať vinu inštitúciám, ktorých fungovanie je nastavené jasne a zrozumiteľne. Problém je v ľuďoch a v ich kontrole, aby sa správali zodpovedne, spravodlivo, a aby dodržiavali stanovené pravidlá. Je to aj problém individuálnej právnej zodpovednosti a vymáhateľnosti spravodlivosti na ministerstvách, platobných agentúrach aj kontrolných orgánoch. Upracme si doma, nevyhnutne to potrebujeme!

Sociálna politika je bezprostredne naviazaná na agrárnu politiku tak, ako ju chápeme my. Záleží nám na vyrovnávaní rozdielov medzi veľkými mestami a regiónmi, nevyhnutne potrebujeme investovať do rozvoja vidieckych oblastí a vyrovnávania šancí tam, kde sú veľké a neprekonateľné rozdiely. Máme obrovské množstvo ľudí, ktorí trpia vylúčením z pracovného trhu, mnohí sú sociálne a zdravotne znevýhodnení, a nemôžeme ich prehliadať hlúpou a prvoplánovou úpravou štatistiky zamestnanosti. Ľudia potrebujú skutočnú prácu v mieste svojho bydliska, potrebujú skutočnú príležitosť viesť bohatý a naplnený život. Ľudia si zaslúžia dlhodobú pozornosť a nie jednorázové a predstieravé riešenia!

Na Slovensku potrebujeme veľmi akútne zápasiť s odstraňovaním chudoby, napĺňať zmysel dôstojného a kvalitného života, potrebujeme ďalej riešiť práva zamestnancov a spotrebiteľov. Áno, je to veľký problém sociálneho zabezpečenia, komunitnej pomoci a odstraňovania rozdielov, ktoré v podstate všetky doterajšie vlády na Slovensku iba zakrývali.


Predsedníctvo strany DOMA DOBRE a štruktúra okresných koordinátorov

Vladimír Chovan, predseda DOMA DOBRE

Vladimír Chovan je ženatý, má syna. Je bývalým ministrom pôdohospodárstva, predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, predsedom Slovenskej holsteinskej asociácie, a predsedom Slovenskej jazdeckej federácie.

Drvivú väčšinu svojho profesného života strávil v poľnohospodárskych samosprávach a chovateľských zväzoch. Pri odborných debatách niekedy ticho počúva, ale niekedy aj zvýši hlas, pretože je lepšie problémy riešiť, ako ticho čakať so založenými rukami. Verí totiž, že dobré poľnohospodárstvo nie je okrajová súčasť našej politiky - je to solídny základ pre ekonomický rast aj životné naplnenie ľudí, tak ako v iných vyspelých európskych krajinách.

Vlado miluje chov koní a jazdectvo. Rád sa však túla aj po vlastných; v Tatrách alebo v Slovenskom raji, tam sa cíti dobre a upratuje si myšlienky. V prírode, ďaleko od civilizácie, sa totiž dajú vidieť úžasné veci.

Vladimír Chovan na Facebooku

VLADIMÍR CHOVAN, predseda

Pavol Uhrin, člen predsedníctva DOMA DOBRE

Pavol Uhrin je bývalý generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Novofruct, ktorá vyrába známu značku detskej výživy Ovko. Je predsedom dozornej rady Slovenskej potravinárskej komory a predsedom Slovenského konzervárenského zväzu. V roku 2014 bol v ankete Trend Top nominovaný na manažéra roka.

Zmysel jeho životu dáva čas strávený s blízkymi a s rodinou: je 37 rokov ženatý a má dve dospelé deti. Je človekom do partie a nesmelo dodáva, že údajne preto, že pozná a vie zaspievať niekoľko ľudových piesní. Vyžíva sa v pestovaní ovocia a zeleniny, dobre sa orientuje v oblasti zdravia a zdravej výživy, a snaží sa ňou "nakaziť" čo najviac ľudí. Verí totiž, že existuje silná spojitosť medzi kvalitou jedla a výdavkami na zdravotnú starostlivosť.

PAVOL UHRIN, podpredseda

Peter Tydlitát, člen predsedníctva DOMA DOBRE

Peter Tydlitát je dlhoročný starosta obce Gajary. Je predsedom predstavenstva Združenia obcí Enviropark Pomoravie. Má rád šport a turistiku.

PETER TYDLITÁT
DANICA BÍROŠOVÁ

Matej Melicherčík, člen predsedníctva DOMA DOBRE

Matej pochádzam z malej dedinky Kalinovo, na juhu Slovenska. Skončil Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a začal pôsobiť ako manažér predaja poľnohospodárskej techniky. K práci bol vedený od malička na rodinnej farme, kde aj neskôr využil veľa z toho, čo sa na škole naučil. Založil svoju vlastnú spoločnosť zameranú na pomoc poľnohospodárom.

Voľný čas si užíva pri práci okolo domu, v záhrade, a pri grilovaní s priateľmi. Keď potrebuje oddych od pracovného nasadenia, prejde sa najradšej lesom. Vtedy si vyčistí hlavu a naberie nové inšpirácie. V posledných rokoch sa začal zaujímať o komunitný život, keďže sa rozhodol zostať bývať pri Kalinove. 

MATEJ MELICHERČÍK
Jana Špuntová
JANA ŠPUNTOVÁ
Rudolf Frýželka
RUDOLF FRÝŽELKA

Asad Akbari, člen predsedníctva DOMA DOBRE

Asad Akbari je konateľ súkromnej spoločnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe. Je certifikovaným tlmočníkom do perzského jazyka, rád cestuje a číta. Pochádza zo stredného východu, na Slovensku však žije už vyše 30 rokov.

ASAD AKBARI
ROMAN CHUDÝ
DOMA DOBRE v Bratislavskom kraji

Peter Adamec, okresný koordinátor pre Bratislavu II.

Ervin Erdélyi, okresný koordinátor pre Bratislavu III.

Peter Kovár, okresný koordinátor pre Bratislavu IV.

Jozef Varga, okresný koordinátor pre Senec

meno.priezvisko [a] doma-dobre.sk

DOMA DOBRE v Trnavskom kraji

Miloš Rybanský, okresný koordinátor pre Trnavu

Monika Ridley Zeleňáková, okresná koordinátorka pre Galantu

Veronika Schmidtová, okresná koordinátorka pre Piešťany

Marek Pochylý, okresný koordinátor pre Skalicu

meno.priezvisko [a] doma-dobre.sk

DOMA DOBRE v Trenčianskom kraji

Daniela Felgrová, okresná koordinátorka pre Trenčín

Ivan Čechvala, okresný koordinátor pre Nové Mesto nad Váhom

Vojtech Tĺčik, okresný koordinátor pre Myjavu

Alena Zajková, okresná koordinátorka pre Bánovce nad Bebravou

Igor Hurta, okresný koordinátor pre Púchov

Ján Madžo, okresný koordinátor pre Prievidzu

meno.priezvisko [a] doma-dobre.sk

DOMA DOBRE v Nitrianskom kraji

Rudolf Frýželka, okresný koordinátor pre Nové Zámky

Emil Sližka, okresný koordinátor pre Topoľčany

meno.priezvisko [a] doma-dobre.sk

DOMA DOBRE v Žilinskom kraji

Mária Mojžišová, okresná koordinátorka pre Žilinu

Diana Takácsová, okresná koordinátorka pre Turčianske Teplice

Juraj Kandera, okresný koordinátor pre Liptovský Mikuláš

Marek Veverica, okresný koordinátor pre Martin

meno.priezvisko [a] doma-dobre.sk

DOMA DOBRE v Banskobystrickom kraji

Barbora Bugárová, okresná koordinátorka pre Banskú Bystricu

Roman Švantner, okresný koordinátor pre Brezno

Ladislav Petyi, okresný koordinátor pre Lučenec

Katarína Marcíková, okresná koordinátorka pre Poltár

Barnabáš Kovács, okresný koordinátor pre Rimavskú Sobotu

meno.priezvisko [a] doma-dobre.sk

DOMA DOBRE v Košickom kraji

Jozef Pribocký, okresný koordinátor pre Košice II.

Dorota Jenčová, okresná koordinátorka pre Trebišov

Arpád Bačkai, okresný koordinátor pre Rožňavu

meno.priezvisko [a] doma-dobre.sk

DOMA DOBRE v Prešovskom kraji

Peter Ihnát, okresný koordinátor pre Prešov

Helena Mezenská, okresná koordinátorka pre Poprad

Jana Špuntová, okresná koordinátorka pre Humenné

Miroslav Ondič, okresný koordinátor pre Vranov nad Topľou

Asad Akbari, okresný koordinátor pre Bardejov

meno.priezvisko [a] doma-dobre.sk