Na voľbách do Európskeho parlamentu záleží!

Rozhodnutím, kto bude reprezentovať Slovensko v Európskom parlamente, spoluvytvárame jej tvár na najbližších 5 rokov. Či bude Európska únia funkčnou inštitúciou, ktorá rieši skutočné potreby obyvateľov členských štátov (napríklad pôdohospodárov na Slovensku, alebo ochranu spotrebiteľov), alebo sa bude sústreďovať sama na seba, na zápas s vlastnými vnútornými pnutiami.

Nachádzame sa v zložitej situácii, z ktorej ťažia protisystémové, nacionalistické a extrémistické strany. Ich snahou nie je zmysluplne riešiť problémy, nehľadajú konkrétne spôsoby ako zlepšovať život obyvateľov Európskej únie, ale šíria nenávistné heslá, pocit neistoty a rozbíjajú Európu zvnútra. Zástupcovia takýchto strán neprispejú k efektívnemu fungovaniu Európskej únie. Ich cieľom je ničiť, nie vytvárať. Preto je dôležité, aby obyvatelia členských krajín do Európskeho parlamentu zvolili takých zástupcov, ktorí chápu, že Slovensko je zodpovedným členom EÚ a našou úlohou nie je ju rozkladať, ale využívať jej nástroje v prospech nás všetkých.

Štefan Adam, poľnohospodársky expert a kandidát na poslanca Európskeho parlamentu