Majstri koncepcií – článok v Hospodárskych Novinách, august 2018