komentáre

Pavol Uhrin – Nové Zámky kvalitou školského jedla za zdravou výživou

Člen predsedníctva strany DOMA DOBRE Ing. Pavol Uhrin (62) zasvätil svoj život potravinárstvu. Po nežnej revolúcii postavil na nohy fabriku na detské výživy a v súčasnosti rozpracoval inovatívnu potravinársku technológiu na produkty, ktoré zatiaľ na Slovensku nie sú a v Európe len ojedinele. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch (Nitriansky kraj).

Nové Zámky kvalitou školského jedla za zdravou výživou

Podnikateľ Pavol Uhrin sa okrem spracovania poľnohospodárskych produktov počas celého profesionálneho života venuje pestovaniu ovocia zeleniny. Dobre sa orientuje v oblasti zdravej výživy a preto ho trápi, že deti v základných školách majú často stravu, ktorá im nechutí alebo je nízkej kvality. Trápi ho aj to, že keď sa hovorí o bezplatnej strave v školách, vidia vedenia škôl nevýhody, brzdy a problémy. Niet vraj peňazí na zaplatenie ľudí v kuchyniach, lebo ich treba viac a kúpiť treba aj nové technológie do kuchýň. „Pritom sa tento problém dá riešiť systémovo a komplexne,“ vraví Pavol Uhrin a dodáva: „Isteže, peňazí nie je veľa, ale dajú sa efektívne využiť a popritom skvalitniť aj stravu aj slušne zaplatiť ľudí.“ Je presvedčený, že systémová zmena je tým liekom. Recept neprezrádza, ale domnieva sa, že by určite mohol ako poslanec výrazne prispieť k diskusii o zefektívnení školského stravovania aj k pretvoreniu tohto nápadu do praxe v školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Nové Zámky. Zúročil by pritom všetky poznatky a skúsenosti, ktoré absorboval po celý profesionálny život.
Keďže šport je neoddeliteľnou súčasťou jeho života, vie, aký je dôležitý pre deti a mladých ľudí. „Z pozície poslanca by som sa rád podieľal na vypracovaní systémového riešenia pre podporu športu v našom meste z verejných zdrojov a rád by som tiež vyvinul aktivity pre získanie eurofondov na modernizáciu štadióna na Sihoti,“ konkretizuje svoje myšlienky. Mrzí ho však, že z komunálnej politiky sa vytratila „človečina“. Chcel by teda prispieť k tomu, aby v mestskom zastupiteľstve zavládla harmónia, tolerancia aj pochopenie pre veci verejné a najmä to, že poslanci sú pre občanov a musia načúvať ich problémom aj starostiam a pokúsiť sa ich riešiť. Aby si ich voliči mohli povedať, že v meste sa im žije dobre.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Peter Adamec, Stanislav Opravil – Podunajské Biskupice s rýchlejšou MHD

Na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE majú svoje miesto aj dvaja obyvatelia mestskej časti hlavného mesta – Podunajských Biskupíc. Ing. Peter Adamec, koordinátor strany DOMA DOBRE pre mestskú časť Bratislava II, kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Bratislave a so Stanislavom Opravilom kandidujú na poslancov miestnej časti Podunajské Biskupice (Bratislavský kraj).

Podunajské Biskupice s rýchlejšou MHD

Peter Adamec je stavebný inžinier a Stanislav Opravil zase manažérom v oblasti gastronómie. Zistili však, že majú rovnaké vízie, ktoré by umožnili obyvateľom Podunajských Biskupíc dýchať čistejší vzduch a skvalitniť život. Kým Peter Adamec už má skúsenosti z komunálnej politiky, Stanislav Opravil kandiduje prvýkrát. Obaja však chcú, aby sa veľa vecí v tejto mestskej časti hlavého mesta zmenilo. Petra Adamca trápi, že miestne zastupiteľstvo nedokáže vytvoriť motiváciu pre hľadaného odborníka do zdravotného strediska a vraví: „Mnohé obce si vedia poradiť aj tak, že ponúknu lekárovi bývanie. V Podunajských Biskupiciach boli už tri kolá výberového konania neúspešné. Je teda načase postarať sa o motiváciu, ktorá by odborníka prilákala,“ uvažuje nahlas Peter Adamec, ktorý je presvedčený, že monitorovacie stanice ovzdušia patria aj na Dolné hony. Obidvaja kandidáti chcú, aby sa preveril Územný plán, lebo neprimerane sa zahusťujú sídliská. A Peter Adamec vie, o čom hovorí. Roky praxe v oblasti stavebníctva mu napovedajú, že územné plány sa často porušujú v neprospech občanov. No a pomalá miestna hromadná doprava je tŕňom v oku nielen obidvom kandidátom, ale všetkým obyvateľom. „Pomohlo by vyčlenenie jedného jazdného pruhu na BUS,“ uvažuje nahlas Peter Adamec a Stanislav Opravil viac myslí na seniorov, ktorým poskytuje vo svojom zariadení stravu. Domnieva sa však, že mestská časť by im mohla viac na ňu prispievať.


Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Martin Izso – Ružinov aktívne športuje

Miesto na kandidátke má aj bývalý hokejista Slovana Bratislava Ing. Martin Izso (49). Narodil sa a žije v mestskej časti Ružinov hlavného mesta Bratislava. Tam kandiduje pod krídlami strany DOMA DOBRE na poslanca miestneho zastupiteľstva.

Ružinov aktívne športuje

Martin Izso sa 20 rokov venuje marketingu a reklame. Jeho srdcovou záležitosťou je však šport. Často spomína, že ako deti sa v zime denne korčuľovali a od jari do jesene hrali stolný tenis a iné športové hry. Turnaje dom proti domu, či ulica proti ulici boli bežné. „Dnešné deti takúto šancu nemajú,“ s ľútosťou konštatuje Martin Izso a dodáva: „Prajem si, aby široká verejnosť mala lepší prístup k športovaniu.“ Podľa neho je v Ružinove dosť ihrísk pre malé deti, či športoviská – posilňovne v prírode. Ale to je všetko. Prvýkrát kandiduje na poslanca miestneho zastupiteľstva, lebo dospel k záveru, že pre rodný Ružinov chce zúročiť svoje poznatky a skúsenosti najmä z oblasti športu pre veci verejné. Pod krídlami strany DOMA DOBRE kandiduje preto, lebo jej program je v súzvuku s jeho predstavami o dobrom živote v Ružinove. Domnieva sa, že komunálnu politiku treba viac nasmerovať viac k občanovi a nielen pred voľbami sa spamätať, čo poslanci sľubovali. Mrzí ho, že napriek tomu, že bol čas na opravu ciest celé volebné obdobie, robí sa to tesne pred voľbami. Ako keby sa spamätali, čo sľubovali. V prospech detí treba podľa neho nasmerovať viac aktivít. „Ihriská sú pekné, k dispozícii všetkým, ale zimný štadión v Ružinove by mal tiež slúžiť verejnosti. Tam by malo byť verejné korčuľovanie,“ vraví Martin Izso. Trápi ho aj stavba starého obchodného domu Ružinov, ktorá hyzdí túto mestskú časť. Riešiť treba podľa neho aj parkovaciu politiku. „Možno sú to maličkosti, ale znepríjemňujú život všetkým občanom,“ vysvetľuje svoj postoj Martin Izso.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Oszkár Brezovsky – Süly és Felbár községnek a fiatalokra kell alapoznia.

Tisztelt Sülyi polgárok és Felbáriak!
Ambíciózus fiatal jelöltként indulok a helyi önkormányzati választásokon képviselő jelöltként. Úgy gondolom bemutatkoznom nem kell, mindenki ismer, hiszen gyerek korom óta itt élek a faluban.
Nem vagyok és soha nem is voltam, aki csak közömbösen figyeli a két falu sorsát, problémáit, fejlődését és előrehaladását.
Szeretnék aktívan részt venni ezekben a történésekben.
Elsőrendű céljaim közé tartozik, hogy a falu lakosságának és fiatal generációnak megteremtsük a lehetőséget a faluban maradásra, itt az építkezési telkekre, hosszútávú falufejlesztési tervre gondolok, valamint az óvoda és a színvonalas iskola fenntartására. Mindemellett fontosnak tartom a falu sportlétesítményeinek ápolását, fejlődését és a kulturális élet támogatását.
Számomra mezőgazdászként nem elhanyagolható falvaink környezetvédelmi problémája sem, gondolok itt a szennyvízcsatorna kiépítésére, szemétdomb szanálására és segíteni szeretném az illegális szemétlerakatok további felszámolását.
Sülyben fontosnak tartom a fő utca mentén a járda kiépítését, ahol a helyzet már szinte tarthatatlan.
Sikeres megválasztásom esetén mindent megteszek a célkitűzések megvalósításáért és tudásomhoz mérten segíteni szeretnék ezen célok eléréséhez.
„OTTHON JÓ“
Ing. Oszkár Brezovsky

Medzi kandidátmi do orgánov obecných samospráv je aj veľa takých, ktorí so stavovskou cťou oslovili našu stranu a rozhodli sa ísť pod jej hlavičkou.
Vyštudovaný poľnohospodár zo Žitného ostrova Ing. Oskár Brezovsky (26) je agronóm v Poľnohospodárskom družstve podielnikov v Hornom Bare (Trnavský kraj, okres Dunajská Streda). Žije v časti obce Šuľany za ktorú sa aj uchádza o post poslanca obecného zastupiteľstva pod krídlami strany DOMA DOBRE.

Horný Bar by mal rozkvitať s mladými rodinami

Horný Bar je na žitnom ostrove obklopený Malým a Veľkým Dunajom. „Je to moje rodisko a želám si, aby obec prekvitala,“ vraví mladý poľnohospodár, ktorý chce, aby mohol aj voľný čas tráviť s rovnako starými spoluobčanmi. „Ibaže, moji rovesníci nemajú ani v časti Horný Bar ani v časti Šuľany vytvorené podmienky na dobrý život. Nerátalo sa s pozemkami, aby si mohli postaviť dom, ba s novou zástavbou neráta ani územný plán. To treba zmeniť, aby si mladí ľudia mohli založiť rodiny a neodchádzali z obce,“ objasňuje svoje rozhodnutie kandidovať na poslanca Oskár Brezovský. Ak hovorí o dobrom živote mladých ľudí, praje si, aby mohli aj voľný čas tráviť zmysluplne a užitočne. „V obci chýba priestor na športovanie a prechádzky. Mám dosť sily na to, aby som pomohol premeniť obec na životaschopnú komunitu, kde si ľudia rozumejú, nepodkladajú si polená pod nohy a aby si mohli mladí aj starší povedať, tu sa nám žije dobre.“ Jednoducho, aby Horný Bar rozkvital mladými rodinami.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Juraj Modrák – Humenné má v zornom uhle sociálne slabších a odkázaných občanov

Nedostatok pracovných príležitostí v poľnohospodárstve na východnom Slovensku posunul vzdelaním ale aj srdcom poľnohospodára Juraja Modráka (44) na rôzne pozície. Napokon ho prostredníctvom rekvalifikačného kurzu postrčil medzi záchranárov. A tak 3 roky spolu s tímom odborníkov zachraňuje ľudské životy. Ako člen strany DOMA DOBRE prvýkrát kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Humennom (Prešovský kraj).

Humenné má v zornom uhle sociálne slabších a odkázaných občanov

Juraj Modrák je rodený Humenčan a pociťuje, že mestu chýbajú niektoré služby, ktoré by uľahčili život najmä starším ľuďom. Niektorí si totiž nemôžu dovoliť zaplatiť pobyt v súkromnom sociálnom zariadení. Je presvedčený, že mesto by malo mať Dom sociálnych služieb, kde by mohli dôstojne žiť svoj život najmä tí, ktorým osud nadelil ťažšie choroby. „Denne sa stretávam pri svojom povolaní s takými prípadmi. Mnohí zo starších ľudí potrebujú dvadsaťštyrihodinovú opateru. Mesto síce zabezpečuje opatrovateľskú službu, ale iba na niekoľko hodín denne,“ vraví Juraj Modrák a dodáva: „Ako poslanec sa chcem zasadiť za to, aby v meste vzniklo také zariadenie, ktoré by bolo prístupné pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov a občanov odkázaných na pomoc druhých.“
Má pocit, že v meste sa málo deje pre občanov a že väčšina projektov je iba o biznise. „Myslím si, že nové mestské zastupiteľstvo musí najprv dobre načúvať občanom. Počúvať ich názory, vážne sa zaoberať ich pripomienkami aj návrhmi. Riešiť ich problémy a to, čo potrebujú pre svoj život. Postupne, krok za krokom prijímať projekty, ktoré im uľahčia život a prispejú k tomu, aby sa im doma, v meste dobre žilo,“ predstavuje svoju víziu Juraj Modrák. Patrí do nej aj výstavba detských ihrísk na sídlisku, predajňa potravín, ktorá vytvorí jestvujúcej predraženej konkurenciu, ale aj vytvorenie oddychových zón.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Pavol Koreň – Chvalová s obecnou farmou kráča dopredu

Člen strany DOMA DOBRE Pavol Koreň (35) je poľnohospodár srdcom aj dušou. Je zootechnik a zároveň doma chová kone a poskytuje ubytovanie. V obci Chvalová (Banskobystrický kraj, okres Revúca), kam sa prisťahoval za prácou začiatkom roka kandiduje na starostu.

Chvalová s obecnou farmou kráča dopredu

Obec Chvalová leží na terasovej plošine Slovenského krasu, 20 kilometrov od okresného mesta. Jej obyvatelia sa odjakživa živili poľnohospodárstvom. Pavol Koreň má víziu, nadviazať na túto tradíciu.
V 34 domoch žije iba 180 obyvateľov. „Napriek tomu má aj táto malá obec právo na rozvoj a na to, aby sa v nej žilo dobre,“ rozvíja svoju víziu kandidát na starostu Pavol Koreň a dodáva: „Ľudia potrebujú k svojmu životu prácu, priaznivú atmosféru a porozumenie.“ V obci je dosť veľa nezamestnaných, najmä Rómov a žijú len zo sociálnych dávok a podpory štátu. Pavol Koreň je presvedčený, že zriadenie obecnej farmy by bolo prínosom. Jeho predstava tkvie v tom, že obecná farma by dala prácu sociálne slabším občanom a zároveň by dala aj obživu obyvateľom ponukou cenovo prístupných produktov predajom z dvora. Myslí si, že aj agroturistika by sa mohla rozvíjať. Veď Slovenský kras láka turistov z rôznych končín Slovenska a za ubytovaním musia chodiť inde. Sám popri chove koní ponúka ubytovanie, ktoré zatiaľ využívajú robotníci. V obci však chýba aj kontajner na komunálny odpad. Neexistujú žiadne užitočné podujatia, ktoré by mohli obecnú komunitu stmeliť. Jednoducho – prebrať ju k životu. „Aby si aj v takejto malej obci mohli ľudia povedať, že sa doma žije dobre,“ vraví Pavol Koreň a verí, že sa mu to ako starostovi podarí.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Rastislav Jurina – Sereď bez dopravných problémov

Na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE má miesto aj Ing. Rastislav Jurina PhD. (55). Program strany korešponduje s jeho predstavami o pokojnom a aktívnom živote ľudí. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Seredi (Trnavský kraj, okres Galata).

Sereď bez dopravných problémov

Srdcovou záležitosťou Rastislava Jurinu je doprava. Nielenže miluje historické vozidlá a je členom veterán klubu, ale do oblasti dopravy nasmeroval aj svoje podnikanie. Zaoberá sa napríklad technickým stavom ciest, parkovaním v meste a vypracúva odborné podklady pre riešenie dopravnej situácie, rôznych dopravných zádrheľov či posudzuje dopravné nehody. „Je veľa činností, ktoré zahŕňa jedno slovo ´doprava´. Takmer všetky spadajú pod zorný uhol odborníkov a problémy, ktoré vznikajú by mali riešiť naslovovzatí odborníci. K nim sa radí aj moja firma. A v Seredi ich je veľa. Mnohé súvisia najmä s cestou prvej triedy, ktorá pretína mesto,“ vysvetľuje svoje pohnútky kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva Rastislav Jurina. Vo svojej poslaneckej činnosti by rád zúročil niekoľkoročné profesionálne aj osobné poznatky a skúsenosti. Jednoducho chce byť pri tom, ako sa Sereď rozvíja a dopravne stabilizuje. Je totiž načase nielen vyriešiť problémy, ktoré sa krútia okolo spomínanej cesty prvej triedy, ale aj tie, ktoré súvisia s parkoviskami a vôbec s parkovaním v meste. Keďže problémy sú mimoriadne zložité, chcel by sa pokúsiť ich rozlúsknuť. V prospech občanov, ktorým jednoducho prekáža, že doprava kolabuje aj tam, kde by nemusela.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Adriana Libičová – Čremošné rastie do spokojnosti občanov

V malebnom kúte Turca v obci Čremošné kandiduje za stranu DOMA DOBRE na poslankyňu obecného zastupiteľstva aj Adriana Libičová, (Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice).

Čremošné rastie do spokojnosti občanov

V malej obci Čremošné neďaleko Turčianskych Teplíc by mali občania zvoliť v komunálnych voľbách 5 poslancov. Rozhodovať sa však budú medzi 14 kandidátmi. Nebolo by to nijak zvláštne, keby v obci žilo viac obyvateľov. Nie je ich však ani 80 a počet stále klesá. Mladí odchádzajú za lepším bývaním s komplexnou infraštruktúrou a v obci zostávajú zväčša seniori. Zrejme si každý položí v tejto chvíli otázku: Prečo chce byť každý piaty občan vrátane detí poslancom obecného zastupiteľstva? Odpoveď je jednoduchá: „V našej malej obci treba veľa vecí zmeniť. Zrejme chcú ľudia k tomu prispieť tak, ako sa,“ vysvetľuje svoje pohnútky kandidovať na poslankyňu obecného zastupiteľstva Adriana Libičová a dodáva: „Jednoducho chcem byť pri riadení obce a prispieť k tomu, aby sa každému žilo dobre. Neverím, že by sa nenašli peniaze na malé projekty, ktoré naša obec potrebuje ako soľ. Som ekonómka, pôsobila som vo finančnej komisii v obci, bola som pri plánovaní rozpočtu a viem, čo sa dá vyčarovať s peniazmi, ktoré obec má. Aj vďaka chalupárom. Už ma omrzelo počúvať iba jednu vetu: „Nejde to, nedá sa. Iste, všetko naraz nejde. Ale rozumným zaobchádzaním s peniazmi sa dá urobiť veľa.“ Hnevá ju, že občania nad 70 rokov si nemajú kde kúpiť základné potraviny. Nápadov ako vyriešiť tento problém aj mnohé ďalšie je podľa nej dosť. Len sa vraj treba rozumne rozhodnúť a postupne, krok za krokom oživovať obec. Potrebuje nielen omladenie ale aj víziu lepšej budúcnosti. Filozofia podobná programu strany DOMA DOBRE. Preto prijala miesto na jej kandidátke.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Ján Madžo – Lehota pod Vtáčnikom so starostlivosťou o seniorov

K dlhoročným členom strany DOMA DOBRE patrí aj mladý poľnohospodár Bc. Ján Madžo (38). Je aktívnym farmárom, popri chove hospodárskych zvierat sa ich rodinná farma venuje aj výrobe chutných syrov a mäsových výrobkov. Druhýkrát kandiduje na poslanca obecného zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom (Trenčiansky kraj, okres Prievidza).

Lehota pod Vtáčnikom so starostlivosťou o seniorov

Ján Madžo je poslancom obecného zastupiteľstva v končiacom sa volebnom období. Teší ho, že aj jeho pričinením sa rekonštruovala základná škola aj dve materské školy. „Rekonštrukcia však nie je dokončená a chcem byť ako poslanec pri tom, keď sa ešte vymenia okná a upraví nádvorie školy,“ začína vysvetľovať svoje pohnútky znovu kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva Ján Madžo. Ako samostatne hospodáriaci roľník chová hovädzí dobytok a ošípané. V syrárni spracováva mlieko a v predaji z dvora ponúka aj mäsové výrobky. Okrem toho poskytuje ubytovanie. Pre robotníkov, ktorí našli prácu v štyroch lomoch na andezit v okolí obce. Jeho snom je však poskytovať ubytovanie starším ľuďom s celodennou starostlivosťou. „Sociálny dom služieb v obci, v ktorej žije takmer štyri tisíc obyvateľov je nutnosťou, aby sa ľudia mohli starať o obživu rodín, aby sa mohli pokojne naplno venovať práci s pocitom, že o ich rodičov a starých rodičov sa niekto dobre stará,“ rozvíja svoj sen Ján Madžo, ktorý sa už raz pokúsil získať na takýto projekt podporu. Narazil však na múr byrokracie, pretože adekvátnu podporu môže na podobný projekt získať iba obec s väčším počtom obyvateľov. „Vidím to tak, že jedine s pomocou investora by bolo zriadenie Domu sociálnych služieb reálne,“ vraví Ján Madžo. Je presvedčený, že vytvorenie podmienok na dobrý život deťom a mladým ľuďom ale aj starším by malo byť samozrejmosťou v 21. storočí. A to vravia aj občania, ktorí si chodia k nemu kupovať syry a mäsové výrobky. Počúva ich názory, postrehy aj príbehy a verí, že ako poslanec môže prispieť k tomu, aby si všetci v obci mohli s čistým svedomím povedať, že doma, v obci, sa im žije dobre.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

František Bednár – Poprad v objatí zelenej energie

František Bednár (60) má problémy energetiky a tepelného hospodárstva v malíčku. Získané poznatky a skúsenosti z profesionálneho aj osobného života by chcel zúročiť v komunálnej politike. Preto kandiduje aj s podporou strany DOMA DOBRE na primátora Popradu (Prešovský kraj).

Poprad v objatí zelenej energie

František Bednár tri desaťročia pracoval v oblasti tepelného hospodárstva v okrese Poprad. Aktivizoval sa aj občiansky. Inicioval petície v súvislosti s kauzou Gorila a proti zámeru zriadiť pod Tatrami v centre turizmu logistické centrum NATO. Je predsedom Svetového združenia bývalých politických väzňov, ktoré zastupuje okolo 1000 členov z bývalých politických väzňov a násilne odvlečených do sovietskych pracovných táborov Gulagov a ich príbuzných.
Je presvedčený, že Poprad sa musí vrátiť Popradčanom a smutne konštatuje: „Za distribúciu vody platíme Francúzom, za odvoz odpadu Rakúšanom za verejné osvetlenie Nemcom a za drahé vstupenky v Aquacity, v ktorom má mesto 15% podiel len na papieri, českému podnikateľovi žijúcemu v Anglicku. Mesto a podnikanie v ňom sa musí vrátiť ľuďom, ktorí v ňom žijú,“ vysvetľuje svoje predstavy o budúcnosti Popradu. Tento jeho zámer je doslova v súzvuku s programom strany DOMA DOBRE, ktorá chce, aby sa krajina vrátila ľuďom. Preto súhlasil s miestom na jej kandidátnej listine. Trápi ho, že viacerí spoluobčania sú sklamaní komunálnymi politikmi. Na poste primátora by chcel okrem iného presadiť zavedenie tzv. zelenej energie ako v bytovom dome, kde je predsedom Spoločenstva vlastníkov bytov. Tam vďaka projektom znížili náklady na energie na jednu tretinu pôvodných a sľubuje: „Ako predseda dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti zabezpečím kontrolu merania spotreby vody vrátane zrážkovej tak, aby občania neprichádzali o tisíce eur.“

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Ján Tomčík, Igor Repa – Svätý Kríž v zdravom pohybe

Miesto na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE majú aj dvaja kandidáti na poslancov obecného zastúpenia v obci Svätý Kríž (Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš). PhDr. Ján Tomčík a Igor Repa sú zároveň kolegovia v súkromnej spoločnosti, zaoberajúcej sa distribúciou technických produktov, ktoré slúžia ako náhradné diely v priemysle, poľnohospodárstve alebo doprave.

Svätý Kríž v zdravom pohybe

Obaja kandidáti – Ján Tomčík aj Igor Repa už majú skúsenosti s komunálnou politikou. Každý bol isté obdobie poslancom obecného zastupiteľstva v obci, ktorá sa chváli jedným z najväčších drevených kostolov v Európe – historicky veľmi vzácnym dreveným evanjelickým artikulárnym chrámom. Do Svätého Kríža ho preniesli zo zatopenej obce Paludza počas výstavby vodnej nádrže Liptovská Mara. Zachovať ho pre budúce generácie najmä kvôli vzácnym artefaktom v interiéri kostola (barokový oltár, maľby s biblickými výjavmi, lustre z benátskeho skla, organ, kazateľnica a kamenná krstiteľnica) chcú obaja kandidáti. Starostlivosť oň v sebe nesie aj kultúrne tradície, ktoré obom kandidátom ležia na srdci.
Jánovi Tomčíkovi chýba v obci väčšia aktivita a súdržnosť obyvateľov. Postráda telocvičňu a domnieva sa, že obec potrebuje priestor na rozvoj výstavby. „Chcem prispieť k zjednoteniu občanov a usmerniť ich k spoločným aktivitám pre obec. Ale aj k získaniu projektov na výstavbu napríklad telocvične, opravu ciest, rozšírenie kanalizácie, vodovodu,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie kandidovať v komunálnych voľbách Ján Tomčík.
Igor Repa by chcel, aby sa vybudoval v obci oddychový park pre dospelých aj deti, dobudovali chodníky, rekonštruovalo osvetlenie a tak ako Ján Tomčík aj jemu záleží na výstavbe telocvične, kde by mohli aktívne oddychovať všetci občania a vraví: „Keďže som predsedom Liptovského futbalového zväzu a delegát Slovenského futbalového zväzu, mojou srdcovou záležitosťou je najmä rozvoj športových aktivít v obci.“ Chcel by prispieť k tomu, aby najmä mladí ľudia pohybom rozvíjali svoje telo a nadväzne aj myseľ.
Keďže sa obec pomaly rozrastá obidvom kandidátom záleží na tom, aby sa ľudia v obci cítili dobre, aby bola pre nich naozajstným domovom a mohli si povedať, že v obci sa žije výborne. A to je v súzvuku s programom strany DOMA DOBRE. Preto prijali miesto na jej kandidátnej listine.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Pavel Jamrich – Vígľaš s usmiatymi deťmi aj seniormi sa vracia k životu

Pavel Jamrich (54) sa ako obchodník s poľnohospodárskou technikou stretáva vo svojej praxi s ľuďmi aj mimo svojej rodnej obce. Keďže tie iné prosperujú a Vígľaš (Bansko – Bystrický kraj, okres Detva) je ako spiaca šípková Ruženka, rozhodol sa prispieť k jeho zmene. Kandiduje na starostu obce pod krídlami strany DOMA DOBRE, pretože jej program mu vraví z duše.

Vígľaš s usmiatymi deťmi aj seniormi sa vracia k životu

Malebná dedinka Vígľaš vo Zvolenskej kotline je známa rekonštruovaným gotickým zámkom. Ten láka turistov v rámci cestovného ruchu. Obec si však žije svojim tichým životom. Pavel Jamrich však vraví, že časť života sa deje mimo obce. Základná škola je poloprázdna nie preto, že v obci niet detí, ale preto, že uprednostňujú školy vo Zvolene či v Detve. „Ako rodáka z Vígľaša ma to veľmi mrzí, pretože podmienky našej školy sú vhodné na výučbu. Aj napriek tomu že má už viac rokov je vo veľmi dobrom stave. Ale z rôznych príčin sa jej deti vyhýbajú,“ so smútkom v hlase konštatuje Pavel Jamrich a dodáva: „Keďže má potom málo žiakov, nedokáže si na seba zarobiť.“ Chcel by, aby sa do jej tried vrátil džavot a smiech detí, ktorých je v obci dosť. Zaplnili by ju.
Z komunálnej politiky už má skúsenosti. Dve volebné obdobia bol poslancom obecného zastupiteľstva. Obec sa však neseparovala od susedov. Bola súčasťou mikroregiónu s malými obcami, ktoré mali k sebe blízko. Ten však zanikol. A zaniklo aj mnoho iných aktivít, ktoré sa spolu so žiakmi presídlili inam. „Spoluobčania sa ma často pýtajú, prečo obec zaspáva. Prečo sa pomaly vytráca život. Navrhli mi, aby som kandidoval na starostu a pokúsil sa vniesť život do obce,“ vysvetľuje Pavel Jamrich svoje rozhodnutie kandidovať. Obec má aj pozemky na výstavbu domov. Mohla by rásť. Ale podľa Pavla Jamricha by nemala byť len miestom na nocľah. O to by sa mohol postarať celý tím občanov. Aby všetci, napokon aj seniori mohli povedať, že doma, v rodine a obci sa im dobre žije.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Marek Vrbiniak – Kalinovo s mladými podnikateľmi aj novými chodníkmi

Člen strany DOMA DOBRE Marek Vrbiniak (38) kandiduje v obci Kalinovo (Banskobystrický kraj, okres Poltár) na poslanca obecného zastupiteľstva prvýkrát. Poskytuje služby pre poľnohospodárov a stavebníctvo.

Kalinovo s mladými podnikateľmi aj novými chodníkmi

Marek Vrbiniak poskytuje služby v celom okrese. V lete brázdi polia na kombajne či traktore a počas roka zase pomáha bagrom v stavebníctve. Pohybuje sa vlastne v celom okrese Poltár a porovnáva jednotlivé obce. Mrzí ho, že kým v iných obciach je živo, stavia sa a oživuje všetko, čo treba k slušnému životu, tak Kalinovo stagnuje. Nechápe napríklad, prečo sa vedľa ciest v obci nebudujú chodníky, prečo stále ešte nie je v obci kanalizácia. Je presvedčený, že v 21. storočí by už kanalizácia nemala byť luxusom ale súčasťou života. Nemá síce skúsenosti z komunálnej politiky, ale má dostatok síl na to, aby sa v Kalinove veci zmenili k lepšiemu. „Mladí podnikatelia by určite posunuli život v našej obci dopredu. Treba im otvoriť dvere a umožniť zamestnávať našich ľudí,“ tvrdí Marek Vrbiniak. Je presvedčený, že by priniesli do obce pridanú hodnotu. Nechápe, prečo dosluhujúce obecné zastupiteľstvo nedovolilo v obci vytvoriť prevádzku na výrobu kovových súčiastok. Tá sa otvorila napokon v susednom okrese a zamestnáva aj ľudí z Kalinova. „Dobré myšlienky a nápady by malo obecné zastupiteľstvo podporiť. Veď to môže priniesť peniaze do obecnej kasy prostredníctvom podielových daní. Chcem prispieť k rozvoju obce a umožniť zamedziť podobné praktiky, ktoré iba brzdia rozvoj,“ vysvetľuje Marek Vrbiniak svoje rozhodnutie kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Maroš Ondrišek – Jaslovské Bohunice so silným podnikateľským zázemím

Pod krídlami strany DOMA DOBRE kandiduje na starostu v Jaslovských Bohuniciach (Trnavský kraj, okres Trnava) Maroš Ondrišek (40).

Jaslovské Bohunice so silným podnikateľským zázemím

Maroš Ondrišek podniká v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb už 12 rokov a veľmi dobre vie, ako sa podnikateľ musí udržať na pevných nohách. Svoje skúsenosti by chcel pretaviť do riadenia obce, aby aj ona mala pevné stabilné základy. „Jaslovské Bohunice majú všetko, čo pre dobrý život občania obce potrebujú,“ vraví Maroš Ondrišek a dodáva: „Obecná kasa bola doteraz vždy plná peňazí vďaka atómke. Ale tento prísun peňazí nie je nekonečný. Jeden blok elektrárne sa už odstavil a nad druhým sa už dlhší čas uvažuje o odstavení. Zrejme príde čas, keď sa zavrie kohútik a prestanú tiecť peniaze na rozvoj obce. Preto je čas zabezpečiť sa inak.“ Preložené do ľudskej reči to znamená – obec si musí sama na seba zarobiť aj získať peniaze z iných zdrojov, aby sa mohla ďalej rozvíjať a nestagnovala. Maroš Ondrišek má predstavu, ako by sa to malo udiať. Podľa neho by mladí ľudia mali vziať do rúk podnikateľské opraty a usmerňovať život a dianie v obci. Obec má síce na vysokej úrovni vybudované rôzne športové areály, ale začínajú chátrať. Sú obecné ale akoby nemali svojho pána. Maroš Ondrišek sa domnieva, že to ide aj inak, ako pod ťarchou obce. Trápi ho, že sa z obce vytratila spolupatričnosť a je presvedčený, že mladým ľuďom treba podať pomocnú ruku, aby sa nebáli podnikať. Zrejme by bolo vhodné zriadiť podnikateľskú poradňu na obecnom úrade. „Obecná komunita by mala fungovať podobne ako podnikateľ. Zabezpečiť si sebestačnosť. Aj vďaka európskym peniazom môže udržať krok s dobou,“ rozvíja svoje myšlienky Maroš Ondrišek, ktorý sa stotožnil s programom strany DOMA DOBRE a je presvedčený, že by mohol prispieť svojimi zručnosťami k tomu, aby sa ľuďom v obci žilo dobre.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Dorota Jenčová – Sečovce – bezpečné a plné mladých rodín

Dorota Jenčová (47) je okresnou koordinátorkou strany DOMA DOBRE v Trebišove. Kandiduje na poslankyňu mestského zastupiteľstva v Sečovciach (Košický kraj, okres Trebišov).

Sečovce – bezpečné a plné mladých rodín

Sečovce na Dolnom Zemplíne majú svoju bohatú históriu a tradície, votkané do množstva piesní a prekrásnych krojov. Podľa Doroty Jenčovej je to pekné a pokojné mestečko. Kedysi trhové miesto plné remesiel a obchodu. Známe je však aj vysokým percentom Rómov. Niektorí z nich sú neprispôsobiví, čo spôsobuje vrásky mnohým občanom. „Aj preto volajú po väčšej bezpečnosti,“ vraví Dorota Jenčová a dodáva: „Denne sa ako zdravotná sestra stretávam s ľuďmi rôzneho veku, vypočujem si ich názory a skúsenosti zo života v meste a veľakrát sa opakuje volanie po zmene.“ A tak začala rozmýšľať nad problémami, ktoré občanov vedú k tejto túžbe. Dospela k názoru, že sama chce prispieť k oživeniu mesta, v ktorom žije odmalička. Preto sa rozhodla kandidovať na poslankyňu mestského zastupiteľstva. Trápi ju, že 10 roční chlapci, ktorí by sa mali vyšantiť pri futbale, hádzanej či volejbale nemajú kde športovať. Že mnohé mladé rodiny, ktoré prichádzajú do Sečoviec nemajú kde bývať. Že ich malé deti sa nemajú kde hrať. Že vôbec mestu chýbajú oddychové zóny aj viac zelene. Že chodníky aj cesty volajú po rekonštrukcii. Vie, že všetko sa naraz nedá realizovať. Iba postupnými krokmi. „Ale to musí mestské zastupiteľstvo dospieť ku kompromisu a k názorovej dohode, inak sa veci nepohnú dopredu,“ je presvedčená Dorota Jenčová. „Chýba harmónia pri rozhodovaní o veciach verejných.“ Ani informácie o zámeroch v rozvoji mesta sa k občanom nedostávajú. Nie každý má totiž prístup na internet a nemá také zručnosti s modernými technológiami, kde možno nájsť niektoré z tých informácií. Dorota Jenčová si želá, aby informácie boli prístupné pre všetkých občanov. Aj tie, ktoré vysvetlia, v akom stave je riešenie bytovej otázky, vytváranie oddychových zón, ba aj cyklistickej trasy o ktorej sa už niekoľko rokov diskutuje. Verí, že ako poslankyňa mestského zastupiteľstva by mohla prispieť k tej zmene, po ktorej volajú občania.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Dana Blažková – Prietrž s 12 kopanicami má výbornú obecnú komunitu

K najskúsenejším starostom na Myjavských kopaniciach patrí Ing. Dana Blažková, je starostkou už štyri volebné obdobia. Opätovne kandiduje na tento post v obci Prietrž (Trenčiansky kraj, okres Myjava) tentoraz pod krídlami strany DOMA DOBRE.

Prietrž s 12 kopanicami má výbornú obecnú komunitu

Ekonomická inžinierka, ktorá zasvätila svoj život komunálnej politike, má v malíčku financie aj cestovný ruch. Vzťah k financiám zúročila Dana Blažková pri rozvoji obce. Nie je to však jednoduché. K obci totiž patrí aj 12 osád na kopaniciach. Na riadenie takejto roztrúsenej komunity treba veľa trpezlivosti, lásky a ochoty podriadiť svoj vlastný život občanom. Pod vedením Dany Blažkovej obec získala patričné sebavedomie. Veľa sa vybudovalo pre pokojný a dobrý život občanov aj návštevníkov. „Ani sa nedá vymenovať všetko, je toho naozaj veľa, čo pribudlo počas môjho starostovania,“ vraví Dana Blažková. Najviac ju však teší, že mnohé obecné budovy majú nový klobúk aj šat (obecný úrad, kultúrny dom, materská aj základná škola, premena nevyužívanej školy na Podhorí na rekreačné zariadenie, či rekonštrukcia múzea U Rehúšov a mnohé iné) a vysvetľuje: „Peniaze sú, len ich treba vedieť nájsť a urobiť projekt, ktorý nezostane v šuflíku.“ A tak sa peniaze našli aj na kúpu 7 miestneho vozidla, ktoré slúži občanom kopaníc namiesto zrušených autobusov, ba aj na rekonštrukciu verejného osvetlenia nielen v samotnej obci ale aj v niektorých osadách na kopaniciach, aj na opravu ciest v obci aj smerujúcich na kopanice. Dana Blažková v sebe nezaprie ani ducha cestovného ruchu, lebo je presvedčená, že tradície, ktoré sa zachovali na Myjavských kopaniciach treba ponúkať Slovákom aj zahraničným turistom ako zážitkovú dovolenku. Aj preto sa v obci aj na kopaniciach rekonštruuje všetko, čo súvisí s rozvojom cestovného ruchu. „Urobilo sa veľa, ale chcem dokončiť začaté aktivity a mnohé ďalšie ešte pretaviť do života. Aby sa u nás ľuďom, napriek roztrúsenosti po kopaniciach, žilo naozaj dobre. Aj preto som prijala miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE, ktorej program aj stratégia ma výrazne oslovili a sú v súlade s mojimi aktivitami,“ vysvetľuje Dana Blažková svoje rozhodnutie opätovne kandidovať na starostku obce.


Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Marek Fandel – Trnava v zdravom pohybe

Svoje miesto na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE má aj Mgr. Marek Fandel (46), športovec so silnými futbalovými základmi a známym futbalovým rodokmeňom, administratívny pracovník v jednej medzinárodnej spoločnosti. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Trnave (Trnavský kraj).

Trnava v zdravom pohybe

Marek Fandel zatiaľ nemá skúsenosti z komunálnej politiky, kandiduje po prvýkrát lebo pri rozvoji Trnavy nechce zostať bokom. Je presvedčený, že má dostatok síl na to, aby aj jeho pričinením mesto napredovalo. Ako futbalistu ho trápi, že športové kluby v meste nenašli spoločnú reč a dospel k záveru, že sily športovcov treba spojiť. Nielen tých aktívnych, ktorí kopú za svoj klub na futbalových štadiónoch. „Želám si, aby šport a fyzický pohyb spájal všetkých ľudí. Najmä seniorov, ktorí sú často iba za dverami svojho bytu,“ konštatuje a dodáva: „Mnohí z nich sú stále aktívni a majú dosť sily. Ale sami neprekročia tie dvere a nezačnú sa aktivizovať. Potrebujú pomocnú ruku. Ako športovec a bývalý absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu, by som sa chcel zasadiť za založenie Športového spolku seniorov na trnavskom Prednádraží.“ Podľa neho by sa mali venovať vhodným cvičeniam pod dohľadom odborníkov, ale aj dozvedieť sa dobré informácie a trendy v stravovaní. A to všetko organizovane a hlavne bez akéhokoľvek poplatku. „Ako vďaka za to, že nám vybudovali krásne mesto plné zelene,“ vysvetľuje svoju predstavu. Jednoducho chce prispieť k aktívnemu životu seniorov, aby povzbudili svojho ducha cez fyzický pohyb. Je presvedčený, že len potom bude najmä starším Trnavčanom naozaj DOMA DOBRE.


Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Marián Jačmeník – Buzitka s vodovodom aj pre priľahlé osady

Mgr. Marián Jačmeník, kandidát na starostu v obci Buzitka (Bansko-bystrický kraj, okres Lučenec) prijal tiež miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE. Nielenže mu imponuje jej slogan – vrátiť krajinu ľuďom, ale sa plne stotožňuje s tvrdením, že doma sa musia ľudia cítiť dobre a chce pre to urobiť všetko.

Buzitka s vodovodom aj pre priľahlé osady

Marián Jačmeník už získal skúsenosti z komunálnej politiky. V končiacom sa volebnom období je poslancom obecného zastupiteľstva. Pôsobí na Lučeneckom pracovisku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Má blízko k sociálnej problematike, financiám aj k športu. Keďže 20 rokov pracoval v štátnej správe na rôznych postoch nadobudol presvedčenie, že jeho skúsenosti z tejto sféry a problematika obecnej samosprávy sú v určitom smere previazané. „Chcem svoje skúsenosti, myšlienky a postrehy premietnuť do skvalitnenia každodenného života občanov obce Buzitka a jej osád,“ vysvetľuje pohnútky kandidovať na starostu vo svojej rodnej obci Marián Jačmeník. Trápi ho, že obec s 500 obyvateľmi nemá skupinový vodovod aj napriek tomu, že obcou a osadami prechádza tzv. suchovod. Treba ho však sfunkčniť. Stred obce hyzdí rozostavaná budova, ktorá je nadbytočnou pre farský úrad. Domnieva sa, že obec by ju mala kúpiť a mohla by slúžiť seniorom (je nimi tretina občanov) ako denný stacionár či domov sociálnych služieb. „Obec nemá koncepciu individuálnej výstavby, a to je príčinou odchodu najmä mladých ľudí. Za posledných 8 rokov sa tak počet obyvateľov znížil o 15 percent,“ konštatuje Marián Jačmeník s túžbou prispieť k zmene tohto stavu. Chcel by riešiť aj problémy materskej a základnej školy. Ale najmä prispieť k tomu, aby každá domácnosť mala kvalitnú vodu z verejného vodovodu. To je jedna zo základných podmienok kvality života, aby sa ľudia v Buzitke aj priľahlých osadách cítili dobre a bezpečne. Aby cítili, že obecné zastupiteľstvo je naozaj iba pre nich.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Andrea Záhradníková – Čaka chce žiť dôstojne

Ing. Andrea Záhradníková, kandidátka na poslankyňu v obci Čaka (Nitriansky kraj, okres Levice), viac ako desať rokov pôsobí v rozvoji vidieka. Je srdcom poľnohospodárka , je jej blízky program strany DOMA DOBRE a prijala miesto na jej kandidátnej listine.

Čaka chce žiť dôstojne

Martin Čulen, spoluzakladateľ Matice slovenskej svojho času povedal, že Čaka je milá slovenská dedinka, ktorá má čarokrásny kraj a dobrých ľudí. V 19. storočí pôsobil v obci ako farár. Odvtedy však uplynulo 150 rokov. Andrea Záhradníková súhlasí s tvrdením, že je to milá dedinka, ale výrazne starne a znižuje sa počet obyvateľov a vraví: „Mladí odchádzajú za robotou, v úpadku je škola aj škôlka, obci chýba denný stacionár alebo domov dôchodcov.“ Je presvedčená, že pomôcť seniorom prežiť starobu by mala obec. Podľa nej nastal čas oživiť obec po všetkých stránkach. „Pôsobím v rozvoji vidieka a poznám možnosti a výhody, ktoré súčasnosť prináša na vidiek. S nevôľou však sledujem, že len málo z týchto možností sa snaží využiť naša obec. Keď cestujem po Slovensku stretávam sa aj s menšími dedinkami, ale oveľa krajšími či vľúdnejšími k svojim obyvateľom. Práve to sú veci, ktoré ma ženú k tomu, aby som sa aj ja zapojila do diania a života v obci a nepozerala sa nečinne na to ako naša dedina upadá,“ vysvetľuje svoje pohnútky kandidovať na poslankyňu obecného zastupiteľstva Andrea Záhradníková. Je presvedčená, že ak mohli vybudovať bytovky okolité obce, má na to aj Čaka. Navyše, má dosť vlastných pozemkov, ktoré by sa mohli užitočne využiť. Sú aj cenovo prístupné. „Až tretina občanov sú seniori. Ako poslankyňa chcem prispieť k presadeniu zmien, ktoré by im uľahčili život,“ rozvíja svoje predstavy Andrea Záhradníková a dodáva: „Som poľnohospodárska, mám skúsenosti z projektovej činnosti a určite by som mohla zúročiť doterajšie skúsenosti aj pri vytváraní podnikateľských možností pre rozvoj vidieka.“

Posted by DOMA DOBRE in komentáre