Zuzana Valocká

Zuzana Valocká: nebojme sa aktívnych ľudí, nebojme sa participatívneho rozpočtu

V komunitách slovenského vidieka sa väčšinou angažujú starší ľudia. Naši rodičia vďaka komunitnému spolužitiu – hoci ho takto nenazývali – postavili svojpomocne domy, škôlky, školy, telocvične či vybudovali a zrevitalizovali parky v mnohých obciach. Zdalo by sa možno, že v porovnaní so seniormi sú dnes mladí ľudia skôr obeťami modernej spoločnosti, než jej aktívnymi tvorcami, jej hybnou energiou. No nie je to pravda. Mladí ľudia majú čo ponúknuť. Majú svoju jedinečnú perspektívu aj vlastné životné skúsenosti, ktoré sa môžu odlišovať od skúseností sveta starších. Sú to práve mladí ľudia, ktorí budú žiť s následkami svojich rozhodnutí, a ktoré dnes, častokrát aj bez ich účasti, rozhodujú o charaktere verejného priestoru.

Mladí ľudia majú svoje práva a musia mať aj reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy. Akonáhle dostanú reálnu možnosť ovplyvňovať verejné dianie, mnohé sa zmení k lepšiemu.

Jedinečný a stále málo využívaný nástroj je v tomto zmysle participatívny rozpočet, ktorý je súčasťou európskej dotačnej schémy. Možno o ňom zjednodušenie povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, každý jednotlivec, občan, predstaviteľ verejnosti, ktorý má záujem podieľať sa na rozvoji komunity, možnosť priamo a bez zbytočnej byrokracie vstúpiť a zasiahnuť do života svojej komunity. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu môže vstúpiť do verejného rozpočtového priestoru s vlastnými potrebami, požiadavkami, predstavami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa nakoniec zrealizujú, rozhodnú na verejných zvažovaniach samotní vybraní aktívni členovia jednotlivých komunít. Participatívny rozpočet ponúka príležitosti pre všetkých, ktorí majú záujem sa zúčastňovať na aktívnom budovaní svojej komunity. Nebojme sa ho!

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Zuzana Valocká – Žabokreky s hlboko zapustenými historickými a kultúrnymi koreňmi

Miesto na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE prijala aj jedna z najuznávanejších regionálnych osobností centrálneho Turca s bohatými skúsenosťami z komunálnej politiky Ing. Zuzana Valocká, kandidátka na starostku v obci Žabokreky (Žilinský kraj, okres Martin). Starostkou je už dve volebné obdobia a opätovne sa uchádza o tento post.

Žabokreky s hlboko zapustenými historickými a kultúrnymi koreňmi

Obec pod vedením Zuzany Valockej za 8 rokov rozkvitla. Často zdôrazňuje, že je to len výsledok harmonickej a konštruktívnej spolupráce celého obecného zastupiteľstva. Zhodli sa na tom, čo obec potrebuje a rekonštruovalo sa, modernizovalo, stavalo. Nový klobúk získala Hasičská zbrojnica aj materská a základná škola, pribudli 3 nové detské ihriská, vyrástol ovocný sad, priebežne dostávajú nový šat aj obecné komunikácie a chodníky… Zuzanu Valockú najviac teší rekonštrukcia námestia: „Oživili sme takmer zabudnutú históriu. Cez našu obec prechádzala poštová cesta, ktorú založil v roku 1552 Matej Taxis. Bola súčasťou cisársko-kráľovskej poštovej cesty Magna Via z Bratislavy do Košíc.“
Esteticky upravené historické centrum, pôvodne zatrubnený potok dostal nový život a spolu s novopostavenou Zvonicou vytvára dôstojný priestor pre obecné podujatia. Patrí k nim veľmi úspešný Zemiakový deň, na ktorom vynikajú aktivity Denného centra seniorov. Spevokol Žabokrečan sa už do regionálnej kultúry zapísal tradíciou podujatia Žabokrecké spievanky pri príležitosti Dňa otcov. Ale aj ochotnícke divadlo, ktoré každoročne odohrá aj 20 repríz.
Zuzana Valocká nedá dopustiť na novozriadené Centrum kondičnej kulturistiky, ani na Nohejbalové družstvo, hrdí sa úspechmi futbalistov z FK Slovan Žabokreky.
„Máme pripravené ešte mnohé projekty. Patrí k nim napríklad rozsiahla investícia do zateplenia budovy Materskej školy, na čo chceme využiť zdroje zo štrukturálnych fondov“ objasňuje Zuzana Valocká svoje rozhodnutie opätovne kandidovať na starostku obce, tentoraz pod krídlami strany DOMA DOBRE. Mimochodom, nemá žiadneho protikandidáta.

Posted by DOMA DOBRE in dokumenty