šport

Martin Izso – Ružinov aktívne športuje

Miesto na kandidátke má aj bývalý hokejista Slovana Bratislava Ing. Martin Izso (49). Narodil sa a žije v mestskej časti Ružinov hlavného mesta Bratislava. Tam kandiduje pod krídlami strany DOMA DOBRE na poslanca miestneho zastupiteľstva.

Ružinov aktívne športuje

Martin Izso sa 20 rokov venuje marketingu a reklame. Jeho srdcovou záležitosťou je však šport. Často spomína, že ako deti sa v zime denne korčuľovali a od jari do jesene hrali stolný tenis a iné športové hry. Turnaje dom proti domu, či ulica proti ulici boli bežné. „Dnešné deti takúto šancu nemajú,“ s ľútosťou konštatuje Martin Izso a dodáva: „Prajem si, aby široká verejnosť mala lepší prístup k športovaniu.“ Podľa neho je v Ružinove dosť ihrísk pre malé deti, či športoviská – posilňovne v prírode. Ale to je všetko. Prvýkrát kandiduje na poslanca miestneho zastupiteľstva, lebo dospel k záveru, že pre rodný Ružinov chce zúročiť svoje poznatky a skúsenosti najmä z oblasti športu pre veci verejné. Pod krídlami strany DOMA DOBRE kandiduje preto, lebo jej program je v súzvuku s jeho predstavami o dobrom živote v Ružinove. Domnieva sa, že komunálnu politiku treba viac nasmerovať viac k občanovi a nielen pred voľbami sa spamätať, čo poslanci sľubovali. Mrzí ho, že napriek tomu, že bol čas na opravu ciest celé volebné obdobie, robí sa to tesne pred voľbami. Ako keby sa spamätali, čo sľubovali. V prospech detí treba podľa neho nasmerovať viac aktivít. „Ihriská sú pekné, k dispozícii všetkým, ale zimný štadión v Ružinove by mal tiež slúžiť verejnosti. Tam by malo byť verejné korčuľovanie,“ vraví Martin Izso. Trápi ho aj stavba starého obchodného domu Ružinov, ktorá hyzdí túto mestskú časť. Riešiť treba podľa neho aj parkovaciu politiku. „Možno sú to maličkosti, ale znepríjemňujú život všetkým občanom,“ vysvetľuje svoj postoj Martin Izso.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Ján Tomčík, Igor Repa – Svätý Kríž v zdravom pohybe

Miesto na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE majú aj dvaja kandidáti na poslancov obecného zastúpenia v obci Svätý Kríž (Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš). PhDr. Ján Tomčík a Igor Repa sú zároveň kolegovia v súkromnej spoločnosti, zaoberajúcej sa distribúciou technických produktov, ktoré slúžia ako náhradné diely v priemysle, poľnohospodárstve alebo doprave.

Svätý Kríž v zdravom pohybe

Obaja kandidáti – Ján Tomčík aj Igor Repa už majú skúsenosti s komunálnou politikou. Každý bol isté obdobie poslancom obecného zastupiteľstva v obci, ktorá sa chváli jedným z najväčších drevených kostolov v Európe – historicky veľmi vzácnym dreveným evanjelickým artikulárnym chrámom. Do Svätého Kríža ho preniesli zo zatopenej obce Paludza počas výstavby vodnej nádrže Liptovská Mara. Zachovať ho pre budúce generácie najmä kvôli vzácnym artefaktom v interiéri kostola (barokový oltár, maľby s biblickými výjavmi, lustre z benátskeho skla, organ, kazateľnica a kamenná krstiteľnica) chcú obaja kandidáti. Starostlivosť oň v sebe nesie aj kultúrne tradície, ktoré obom kandidátom ležia na srdci.
Jánovi Tomčíkovi chýba v obci väčšia aktivita a súdržnosť obyvateľov. Postráda telocvičňu a domnieva sa, že obec potrebuje priestor na rozvoj výstavby. „Chcem prispieť k zjednoteniu občanov a usmerniť ich k spoločným aktivitám pre obec. Ale aj k získaniu projektov na výstavbu napríklad telocvične, opravu ciest, rozšírenie kanalizácie, vodovodu,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie kandidovať v komunálnych voľbách Ján Tomčík.
Igor Repa by chcel, aby sa vybudoval v obci oddychový park pre dospelých aj deti, dobudovali chodníky, rekonštruovalo osvetlenie a tak ako Ján Tomčík aj jemu záleží na výstavbe telocvične, kde by mohli aktívne oddychovať všetci občania a vraví: „Keďže som predsedom Liptovského futbalového zväzu a delegát Slovenského futbalového zväzu, mojou srdcovou záležitosťou je najmä rozvoj športových aktivít v obci.“ Chcel by prispieť k tomu, aby najmä mladí ľudia pohybom rozvíjali svoje telo a nadväzne aj myseľ.
Keďže sa obec pomaly rozrastá obidvom kandidátom záleží na tom, aby sa ľudia v obci cítili dobre, aby bola pre nich naozajstným domovom a mohli si povedať, že v obci sa žije výborne. A to je v súzvuku s programom strany DOMA DOBRE. Preto prijali miesto na jej kandidátnej listine.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Marek Fandel – Trnava v zdravom pohybe

Svoje miesto na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE má aj Mgr. Marek Fandel (46), športovec so silnými futbalovými základmi a známym futbalovým rodokmeňom, administratívny pracovník v jednej medzinárodnej spoločnosti. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Trnave (Trnavský kraj).

Trnava v zdravom pohybe

Marek Fandel zatiaľ nemá skúsenosti z komunálnej politiky, kandiduje po prvýkrát lebo pri rozvoji Trnavy nechce zostať bokom. Je presvedčený, že má dostatok síl na to, aby aj jeho pričinením mesto napredovalo. Ako futbalistu ho trápi, že športové kluby v meste nenašli spoločnú reč a dospel k záveru, že sily športovcov treba spojiť. Nielen tých aktívnych, ktorí kopú za svoj klub na futbalových štadiónoch. „Želám si, aby šport a fyzický pohyb spájal všetkých ľudí. Najmä seniorov, ktorí sú často iba za dverami svojho bytu,“ konštatuje a dodáva: „Mnohí z nich sú stále aktívni a majú dosť sily. Ale sami neprekročia tie dvere a nezačnú sa aktivizovať. Potrebujú pomocnú ruku. Ako športovec a bývalý absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu, by som sa chcel zasadiť za založenie Športového spolku seniorov na trnavskom Prednádraží.“ Podľa neho by sa mali venovať vhodným cvičeniam pod dohľadom odborníkov, ale aj dozvedieť sa dobré informácie a trendy v stravovaní. A to všetko organizovane a hlavne bez akéhokoľvek poplatku. „Ako vďaka za to, že nám vybudovali krásne mesto plné zelene,“ vysvetľuje svoju predstavu. Jednoducho chce prispieť k aktívnemu životu seniorov, aby povzbudili svojho ducha cez fyzický pohyb. Je presvedčený, že len potom bude najmä starším Trnavčanom naozaj DOMA DOBRE.


Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Vladimír Ščerbák – Moravany s dobrou komunitou ľudí

Mgr. Vladimír Ščerbák (49) kandiduje na kandidátke strany DOMA DOBRE na starostu v malebnej obci Moravany (okres Michalovce, Košický kraj). Verí, že so svojimi skúsenosťami z riadenia a organizácie rôznych podujatí v obci môže byť prínosom v jej rozvoji.

Moravany s dobrou komunitou ľudí

Vladimír Ščerbák už má skúsenosti z komunálnej politiky. Na začiatku tretieho tisícročia bol poslancom obecného zastupiteľstva. Už v tom čase mala obec to, čo pre dobrý život občania potrebujú. Okrem kanalizácie. Tá je súčasťou volebných programov už 20 rokov. Buduje sa, ale iba slovami. Podľa Vladimíra Ščerbáka sa totiž nič neudialo. „Tentoraz som sa informoval vo vodárenskej spoločnosti, kde to viazne. Povedali, že konečne by o rok mali prísť na rad aj Moravany. Časť financií sa totiž na zavedenie verejnej kanalizácie už našla,“ vysvetľuje Vladimír Ščerbáka dodáva: „Musíme tomu prispôsobiť náš život a naše aktivity. Lebo pri zavádzaní kanalizácie bude rozkopaná celá obec.“
Vladimír Ščerbák sa do života obce zapája prostredníctvom rôznych kultúrnych a športových aktivít. V obci však podľa neho viazne komunikácia a zadumane vraví: „Je načase doslova sceliť našu obec. Veď komunita je o spájaní ľudí, ktorí radi pomôžu obci. Komunálne voľby nie sú o stranách, ale o tom, aby ľudia spolu nažívali dobre, aby sa tam dobre cítili a mali vytvorené podmienky pre slušný život,“ objasňuje svoje predstavy Vladimír Ščerbák. Verí, že sa konečne podarí zrekonštruovať dom v strede obce, ktorý kúpila pred časom obec, ale 4 roky sa tam nič nedeje. Bol by vhodný na stretávanie sa mladých, ale aj seniorov.
Vladimír Ščerbák má skúsenosti z riadenia kolektívov aj organizovania akcií v dedine. Vie, ako spojiť ľudí pre spoločný cieľ. Tie skúsenosti by chcel využiť na poste starostu obce tak, aby mladí ľudia neodchádzali a mali prečo zostať doma. Keďže jeho predstavy sú v súzvuku s programom strany DOMA DOBRE, prijal miesto na jej kandidátnej listine.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Jozef Varga – Senec plný harmónie a pochopenia

Bc. Jozef Varga (43) je ďalší kandidát na poslanca, ktorý si zvolil tričko strany DOMA DOBRE. Podniká vo finančníctve a poradenstve už viac ako pätnásť rokov. Vo svojom rodnom meste Senec (Bratislavský kraj) kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva.

Senec plný harmónie a pochopenia

Každý z kandidátov má inú motiváciu stať sa poslancom vo svojej obci či meste. Jozef Varga chce z toho postu odovzdať mestu to, čo dostal od mesta ako dieťa a tínedžer. Hovorí, že dlhé roky iba pozoroval samotné dianie v Senci. Často spomínal ako sa v predškolskom, školskom a dorasteneckom veku aktívne venoval športu a reprezentoval školu a mesto Senec v atletike a futbale. „Dosiahol som pekné úspechy. Po skončení škôl som začal podnikať. Prišiel čas, aby som vrátil aspoň niečo mestu z vďaky, že ma dobre vystrojilo do skutočného života,“ objasňuje pohnútky kandidovať na poslanca Jozef Varga. Komunálnu politiku sleduje, najmä zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ale aj vďaka svojim podnikateľským aktivitám s ňou často prichádza do styku. Finančne podporoval športový klub, chce pomôcť rozvíjať najmä športové aktivity. Ale aj prispieť k tomu, aby seniori prežili dôstojný život a mladí ľudia odchádzali do skutočného života vyzbrojení tak, aby na nich bolo mesto hrdé. „Platforma strany DOMA DOBRE je najbližšie k mojim predstavám o fungovaní v komunálnej politike. Preto kandidujem v jej tričku,“ vysvetľuje Jozef Varga.
Senec je štvrté najviac turisticky navštevované miesto na Slovensku. Pre svoju polohu a bohaté kultúrno-spoločenské vyžitie je veľmi častou voľbou pre bývanie či dovolenkovú rekreáciu nielen u Slovákov. A tak si Jozef Varga želá, aby atmosféra v meste dýchala harmóniou. Domnieva sa, že jedine silné mestské zastupiteľstvo, v ktorom budú poslanci ťahať za jeden povraz dokáže vytvoriť podmienky na skvalitňovanie života Senčanov aj množstva turistov, ktorí prichádzajú za oddychom k obľúbeným Slnečným jazerám.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Jozef Jacek – Považská Bystrica s lepšou komunikačnou stratégiou

Miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE má aj Jozef Jacek (42) z Považskej Bystrice kde kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva (Trenčiansky kraj). Nadšený športový fanúšik už niekoľko rokov ako podnikateľ finančne podporuje mladé športové talenty.

Považská Bystrica s lepšou komunikačnou stratégiou

Jozef Jacek sa do Milochova, miestnej časti Považskej Bystrice prisťahoval pred dvomi rokmi a spoluobčania, poznajúc jeho niekoľkoročné aktivity mu navrhli, aby kandidoval za nich aj mestskú časť Orlové na poslanca mestského zastupiteľstva. Podporu strany DOMA DOBRE si zvolil najmä preto, lebo je to strana bez káuz a oligarchie, jej program je konštruktívny a určený ľuďom, nie záujmovým skupinám alebo lobistom.
Pečať Jozefa Jaceka už takmer dvadsať rokov nesú rôzne podnikateľské a športové projekty, ktoré prinášajú aj zábavu, oddych a relax, čím prispievajú k zlepšeniu kvality života ľudí. A tak svoje skúsenosti z práce s ľuďmi a pre ľudí chce pretaviť do svojej poslaneckej činnosti. „Vedenie mestskej časti Milochov a Orlové prešľapuje na mieste, chýba im dynamika a príťažlivá vízia. Viem, čo potrebujú tieto mestské časti a mám pripravené konkrétne a reálne riešenia, vďaka ktorým sa budú rýchlo rozvíjať,“ tvrdí kandidát na poslanca Jozef Jacek. Podľa neho chýba mestu komunikačná stratégia, ktorá môže zabezpečiť plnohodnotnú a modernú formu komunikácie samosprávy s občanmi, aby vedeli o aktivitách svojich poslancov. Chce prispieť nielen k jej zavedeniu do života, ale presadiť aj dobudovanie športovo-rekreačného areálu tak, aby ho plnohodnotne mohli využívať všetky cieľové skupiny obyvateľstva. Najmä seniori a mladé mamičky. Želá si však aj, aby sa zmenil územný plán a zjednodušilo sa vydávanie stavebných povolení a schvaľovanie kolaudácii, ktoré je priveľmi komplikované. Jozefovi Jacekovi doslova pijú krv divoké skládky a preto chce v spolupráci s občanmi a dobrovoľníkmi zorganizovať brigády na ich odstránenie. Aby si v čistom prostredí mohli občania povedať, že sa im tam dobre žije.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Radoslav Čičmanec – Lučenec má v hľadáčiku školstvo

Mgr. Radoslav Čičmanec (41) kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Lučenci (Bansko-Bystrický kraj). Pôsobí ako riaditeľ Základnej školy v neďalekej obci Halič, je členom strany DOMA DOBRE a svoje skúsenosti z práce s deťmi a tínedžermi chce zúročiť pri rozvoji mesta ako poslanec. Mladý zapálený pedagóg a športový funkcionár verí, že sa mu podarí posunúť veci v týchto oblastiach k lepšiemu.

Lučenec má v hľadáčiku školstvo

V centre Novohradu sa obnovili pamiatky aj kultúrne stánky. Najnovšie domáci aj návštevníci mesta obdivujú zrekonštruovanú Synagógu, chodníky aj budovy v historickej časti mesta, kde odjakživa žili obyvatelia slovenskej a maďarskej národnosti rôzneho vierovyznania. Historické miesta a kultúrne pamiatky v meste s bohatou históriou aj priaznivá klimatická poloha láka turistov aj spoza hraníc Slovenska. Často ich ale odrádza nedostatok ubytovacích kapacít a absencia rôznych služieb, ktoré sú inde vo svete bežnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu. Podľa Radoslava Čičmanca sa zanedbala infraštruktúra a spolupráca mesta s malými podnikateľmi či regionálnymi umelcami, čo by mohlo byť podstatou zážitkových aj kultúrnych pobytov. Jeho srdcovou záležitosťou sú však deti a tínedžeri. Profesionálne skúsenosti zo súkromného ale aj štátneho školstva ho nabádajú k túžbe zrovnoprávniť všetky typy škôl a vysvetľuje: „Zákon umožňuje prispievať na súkromné a cirkevné školy istou sumou. Rozhodujú o nej zriaďovatelia škôl. Želám si, aby mesto Lučenec prehodnotilo príspevok štátu súkromnému školstvu. Aj keď ho nezvýši na hranicu povolenú zákonom, prínosom bude aj samotné zvýšenie príspevku.“
Okrem školstva je srdcovou záležitosťou Radoslava Čičmanca aj šport. Chcel by svojimi aktivitami prispieť k vytvoreniu zásad a pravidiel podpory a financovania športu a voľnočasových aktivít. Základom je spolupráca mesta so školami, rozumné rozmiestnenie športových a voľnočasových aktivít po školách v celom meste a ich väčšia podpora z mestského rozpočtu. Možno aj prostredníctvom zrovnoprávnenia súkromných a štátnych škôl.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Richard Bohunický – V Trnave bezpečne a športovo

Športových činovníkov zastupuje na kandidátke DOMA DOBRE Ing. Richard Bohunický, prezident Slovenskej softballovej asociácie. Narodil sa a celý život žije v Trnave. Jeho veľkou srdcovkou je šport a dlhé roky mu priúča mládež. Vie s akými zložitými problémami sa potýkajú športové kluby a rodičia detí so záujmom o šport v slovenských podmienkach, pretože ich musí denne riešiť. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Trnave.

V Trnave bezpečne a športovo

Najviac skúseností z profesionálneho života má Richard Bohunický s prácou s deťmi a mladými ľuďmi. Teraz sa najmä v Slovenskej softbalovej asociácii venuje činnosti detí a mládeže a vraví: „Som hrdý na ľudí z Trnavy, ktorí tento rok dokázali zorganizovať v Trnave Majstrovstvá Európy v softballe žien do 22 rokov, pričom na Slovensku sa podobné vrcholové podujatie podarilo zorganizovať prvýkrát. Odozva nielen medzi účastníkmi tohto turnaja, ale fanúšikmi z celej Európy bola úžasná a naše mesto, či ľudia si urobili nádhernú reklamu.“ Podľa neho však na športovanie mladých nie sú v meste, najmä na sídliskách vytvorené dostatočné podmienky. Jeho snahou je preto vybudovať voľne dostupné športoviská (nielen v areáloch škôl) na sídliskách, ktoré sa pomaly vytrácajú a padajú za obeť parkoviskám, či stavbám. „Chcel by som prispieť k vytvoreniu lepších a kultúrnejších podmienok pre voľný čas detí, aby sa mali kde hrať či športovať, aby si starší občania mali kde oddýchnuť a stretávať sa so svojimi rovesníkmi. A k tomu, aby mohli naplno využívať tieto radosti, potrebujú skupinu ľudí, ktorí sa postarajú o ich bezpečnosť,“ hovorí Richard Bohunický a dopĺňa: „Mestská polícia sa orientuje iba na centrum Trnavy. Mali by sa postarať aj o bezpečnosť obyvateľov sídlisk.“ Potom si podľa neho budú môcť občania povedať, že doma, v Trnave je dobre.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre