školstvo

Zoltán Ďurčík: vplyv nášho členstva v EÚ na školstvo je pozitívny

Čo Vás prvé napadne, keď si položíte otázku, ako Európska únia a hlavne členstvo Slovenska v nej ovplyvňuje vzdelávanie na Slovensku? Či vôbec, a keď už, či pozitívne respektíve negatívne?

Najjednoduchšia odpoveď, ktorú by vyslovila väčšina opýtaných, je samozrejme „Áno“. A samozrejme je to aj správna odpoveď. Európska únia priamo nezasahuje do nastavení vzdelávacích systémov krajín EU a túto zodpovednosť necháva na jednotlivých krajinách. Snaží sa však uľahčiť komunikáciu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, či už napríklad prostredníctvom informačnej siete Eurydice, ktorá zbiera a udržiava informácie o vzdelávacích systémoch štátov EU, alebo rôznych vzdelávacích programov, ako napríklad Erazmus+, ktorými sa snaží podporovať spoluprácu a mobilitu študentov.

EU najviac ovplyvnila vzdelávanie na Slovensku tým, že umožnila mobilitu študentov (schválne nepoužijem démonizované slovo migrácia). Niekto by mohol namietať, že mobilita študentov nie je nič nové. A mal by pravdu. Študenti cestovali za vzdelaním od vzniku vzdelávacích inštitúcii. Keď to prenesieme do našej geografickej polohy, študenti cestovali za Rakúsko-Uhorska, za prvej Československej republiky a cestujú aj dnes, za Slovenskej republiky. EU ale umožnila ďaleko vyššiu mobilitu slovenských študentov a hlavne im umožnila jednoduchšie študovať na prestížnych zahraničných univerzitách. Školné pre občanov EÚ je na európskych univerzitách oveľa nižšie ako pre obyvateľov žijúcich mimo EÚ. Zároveň sa ďaleko jednoduchšie dajú získať študentské pôžičky. Ak by sme to mali vyjadriť číslami, tak zatiaľ čo v roku 2002 študovalo v zahraničí približne 11.000 slovenských študentov, v roku 2012, 8 rokov po vstupe Slovenska do EÚ, to bolo už 36.000. Ich počet sa viac ako strojnásobil. Tento trend ma dokonca rastúcu tendenciu a už teraz podľa OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) Slovensko patrí medzi top 3 krajiny v percentuálnom podiely v zahraničí študujúcich študentov na celkový počet študentov danej krajiny. Táto tendencia slovenských študentov ísť študovať do zahraničia zároveň ale spôsobuje, že slovenské vysoké školstvo prichádza o študentov, a je rôznymi štatistikami a výskumami potvrdené, že dokonca o najkvalitnejších študentov. Aj toto ale treba brať pozitívne, a treba sa poďakovať, že nášmu školstvu bolo nastavené zrkadlo, v ktorom je zreteľne rozpoznateľná jeho kondícia. Ako najjednoduchší príklad, prečo jednotlivé krajiny EU resp. celkovo OECD, predbiehajú Slovensko na poli vzdelávania, možno uviesť percentá z HDP určené na vzdelávanie. Aktuálne je to 4%, čo je podpriemer EU (5%), aj podpriemer OECD (5,58%). Je to ale podstatne viac ako v roku 2015, kedy to bolo 2,6%. Pozitívna zmena.

Vplyv EU na školstvo teda treba brať pozitívne. Najmä z dlhodobého hľadiska. Naše členstvo v EÚ síce na jednej strane spôsobilo odliv kvalitných študentov do zahraničia, na druhej strane naštartovalo zmeny v našom školstve. Prinútilo školy hľadať riešenia. Aktuálne je aj u nás narastajúci trend zahraničných študentov, ktorí z celkového počtu tvoria nezanedbateľných 8%. Nechcem ale aby spojenie „odliv kvalitných slovenských študentov do zahraničia“ pôsobil negatívne. Práve naopak. Sú to ľudia, na ktorých treba byť hrdý. Každoročne sa umiestňujú na svojich univerzitách na popredných miestach. A čo je dôležitejšie? Väčšina z nich sa plánuje vrátiť po štúdiu alebo v blízkej profesijnej budúcnosti domov.

Lebo DOMA DOBRE.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Radoslav Čičmanec – Lučenec má v hľadáčiku školstvo

Mgr. Radoslav Čičmanec (41) kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Lučenci (Bansko-Bystrický kraj). Pôsobí ako riaditeľ Základnej školy v neďalekej obci Halič, je členom strany DOMA DOBRE a svoje skúsenosti z práce s deťmi a tínedžermi chce zúročiť pri rozvoji mesta ako poslanec. Mladý zapálený pedagóg a športový funkcionár verí, že sa mu podarí posunúť veci v týchto oblastiach k lepšiemu.

Lučenec má v hľadáčiku školstvo

V centre Novohradu sa obnovili pamiatky aj kultúrne stánky. Najnovšie domáci aj návštevníci mesta obdivujú zrekonštruovanú Synagógu, chodníky aj budovy v historickej časti mesta, kde odjakživa žili obyvatelia slovenskej a maďarskej národnosti rôzneho vierovyznania. Historické miesta a kultúrne pamiatky v meste s bohatou históriou aj priaznivá klimatická poloha láka turistov aj spoza hraníc Slovenska. Často ich ale odrádza nedostatok ubytovacích kapacít a absencia rôznych služieb, ktoré sú inde vo svete bežnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu. Podľa Radoslava Čičmanca sa zanedbala infraštruktúra a spolupráca mesta s malými podnikateľmi či regionálnymi umelcami, čo by mohlo byť podstatou zážitkových aj kultúrnych pobytov. Jeho srdcovou záležitosťou sú však deti a tínedžeri. Profesionálne skúsenosti zo súkromného ale aj štátneho školstva ho nabádajú k túžbe zrovnoprávniť všetky typy škôl a vysvetľuje: „Zákon umožňuje prispievať na súkromné a cirkevné školy istou sumou. Rozhodujú o nej zriaďovatelia škôl. Želám si, aby mesto Lučenec prehodnotilo príspevok štátu súkromnému školstvu. Aj keď ho nezvýši na hranicu povolenú zákonom, prínosom bude aj samotné zvýšenie príspevku.“
Okrem školstva je srdcovou záležitosťou Radoslava Čičmanca aj šport. Chcel by svojimi aktivitami prispieť k vytvoreniu zásad a pravidiel podpory a financovania športu a voľnočasových aktivít. Základom je spolupráca mesta so školami, rozumné rozmiestnenie športových a voľnočasových aktivít po školách v celom meste a ich väčšia podpora z mestského rozpočtu. Možno aj prostredníctvom zrovnoprávnenia súkromných a štátnych škôl.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Učitelia učiteľom: diskusia o školstve v Košiciach

Chodíme po Slovensku a pýtame sa učiteľov: Čo treba zmeniť, aby sa deti a učitelia cítili v školách dobre? Čo urobiť, aby malo naše školstvo znovu zmysel? Odpovede sú až prekvapivo jednoduché. Učitelia vravia: nekomplikujme to!

  1. Dobrá škola potrebuje riaditeľa, či riaditeľku, ktorý má víziu a chuť robiť. Štát mu/jej túto chuť robiť nesmie brať.
  2. Dobrá škola potrebuje učiteľov nezaťažených administratívou. Učitelia chcú rozvíjať deti, ich tvorivosť a ďalšie schopnosti.
  3. Dobrá škola potrebuje rodinu, ktorá vidí v škole zmysel a dieťa podporuje. Rodičia hrajú v školstve kľúčovú rolu.

Všetko ostatné potom pôjde oveľa ľahšie. Učitelia vedia čo robia, potrebujú k tomu našu dôveru a podporu.

V Košiciach bolo podnetne a to je dobre. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre