podnikanie

Byrokratický nezmysel roka 2017

Podnikatelia mali v minulom roku už po šiestykrát možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a upriamiť tak pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život. Anketu Byrokratický nezmysel roka každoročne vyhlasuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) a jej cieľom je upozorniť kompetentných na zásadné zlepšenie v kvalite prijímanej legislatívy.

„Za šesť rokov existencie ankety Byrokratický nezmysel podnikatelia nominovali takmer 300 absurdít. V tomto ročníku dominovali medzi nomináciami najmä námety súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a regulácie rezortu práce a sociálnych vecí,“ konštatoval predseda ZMPS, Ján Solík. O víťaznej absurdite prebehlo v mesiaci december on-line hlasovanie. Byrokratickým nezmyslom roka 2017 je tak povinnosť podnikateľov pýtať si od úradov povolenie, ak chcú svojmu zamestnancovi darovať využiteľný odpad (napríklad drevená paleta, sud, odpad z textílii, atď.). Žiadosť sa podáva spolu s pár dokumentmi a kolkom v hodnote 11 EUR na Okresný úrad.

Byrokratických nezmyslov je celé spektrum, od chronických problémov verejného sektora s papierovačkami, cez zbytočné chodenie podnikateľov na úrady, zbytočné obmedzenia a nariaďovania povinnosti, nefungujúce služby, obmedzovania v podnikaní, atď. Byrokratický nezmysel roka je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Cieľom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov, upriamiť na ne pozornosť kompetentných a odstrániť ich z legislatívy.

Hádam sa časom dozvieme, či budú úradníci po zverejnení výsledkov Byrokratického nezmyslu roka 2017 na nespokojnosť podnikateľov reagovať.

Jozef Pribocký, okresný koordinátor DOMA DOBRE, Košice

Pribocký

Posted by DOMA DOBRE in komentáre