komunita

Jana Špuntová: na Slovensku vždy boli aktívne komunity

Komunity ako také fungovali v minulosti a stále naberajú na dôležitosti. Každý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, potrebuje pochopenie, pomoc, útechu.

Ja osobne poznám činnosť Organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorá poskytuje ľudské zázemie aj odbornú pomoc, snaží sa  zmierniť dôsledky rozsiahleho a veľmi vážneho telesného postihnutia. Ľudia, ktorí sa v tejto komunite združujú, presadzujú práva a potreby osôb s nervovosvalovými ochoreniami v spoločnosti v oblasti vzdelávania,  zamestnávania, kompenzácií, zdravotnej starostlivosti, bývania, dopravy. Organizujú letné tábory, súťaže. Vydávajú časopis. Pomáhajú nie len chorým ale aj ich rodinám. Dodávajú ľuďom energiu, nádej a radosť.

Jedným zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti je osobná asistencia. V tejto oblasti je okrem iného potrebné aby štát zabezpečil voľnosť vybrať si ako osobného asistenta kohokoľvek, vrátane členov rodiny bez časového obmedzenia pre blízku osobu. Štátny finančný príspevok musí byť individuálnou dávkou nezávislou na rodinnom stave, musí byť konkurencieschopný platom. Úlohou legislatívy je zaistiť, aby boli osobní asistenti dosiahnuteľní prostredníctvom rôznych služieb osobnej asistencie.

Európska únia v tejto oblasti poskytuje finančné prostriedky na projekty a konferencie zamerané na výskum, diagnostiku, liečenie, implementáciu štandardov starostlivosti a tvorbu referenčných centier. Centrá starostlivosti pre pacientov so svalovým ochorením fungujú vo viacerých krajinách Európy, napriek tomu mnoho pacientov nemá prístup k liečbe založenej na najnovších poznatkoch a odporúčaniach. A samozrejme, veľký význam má aj včasná diagnóza týchto ochorení, čo na Slovensku, bohužiaľ, pokrivkáva.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Dana Blažková – Prietrž s 12 kopanicami má výbornú obecnú komunitu

K najskúsenejším starostom na Myjavských kopaniciach patrí Ing. Dana Blažková, je starostkou už štyri volebné obdobia. Opätovne kandiduje na tento post v obci Prietrž (Trenčiansky kraj, okres Myjava) tentoraz pod krídlami strany DOMA DOBRE.

Prietrž s 12 kopanicami má výbornú obecnú komunitu

Ekonomická inžinierka, ktorá zasvätila svoj život komunálnej politike, má v malíčku financie aj cestovný ruch. Vzťah k financiám zúročila Dana Blažková pri rozvoji obce. Nie je to však jednoduché. K obci totiž patrí aj 12 osád na kopaniciach. Na riadenie takejto roztrúsenej komunity treba veľa trpezlivosti, lásky a ochoty podriadiť svoj vlastný život občanom. Pod vedením Dany Blažkovej obec získala patričné sebavedomie. Veľa sa vybudovalo pre pokojný a dobrý život občanov aj návštevníkov. „Ani sa nedá vymenovať všetko, je toho naozaj veľa, čo pribudlo počas môjho starostovania,“ vraví Dana Blažková. Najviac ju však teší, že mnohé obecné budovy majú nový klobúk aj šat (obecný úrad, kultúrny dom, materská aj základná škola, premena nevyužívanej školy na Podhorí na rekreačné zariadenie, či rekonštrukcia múzea U Rehúšov a mnohé iné) a vysvetľuje: „Peniaze sú, len ich treba vedieť nájsť a urobiť projekt, ktorý nezostane v šuflíku.“ A tak sa peniaze našli aj na kúpu 7 miestneho vozidla, ktoré slúži občanom kopaníc namiesto zrušených autobusov, ba aj na rekonštrukciu verejného osvetlenia nielen v samotnej obci ale aj v niektorých osadách na kopaniciach, aj na opravu ciest v obci aj smerujúcich na kopanice. Dana Blažková v sebe nezaprie ani ducha cestovného ruchu, lebo je presvedčená, že tradície, ktoré sa zachovali na Myjavských kopaniciach treba ponúkať Slovákom aj zahraničným turistom ako zážitkovú dovolenku. Aj preto sa v obci aj na kopaniciach rekonštruuje všetko, čo súvisí s rozvojom cestovného ruchu. „Urobilo sa veľa, ale chcem dokončiť začaté aktivity a mnohé ďalšie ešte pretaviť do života. Aby sa u nás ľuďom, napriek roztrúsenosti po kopaniciach, žilo naozaj dobre. Aj preto som prijala miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE, ktorej program aj stratégia ma výrazne oslovili a sú v súlade s mojimi aktivitami,“ vysvetľuje Dana Blažková svoje rozhodnutie opätovne kandidovať na starostku obce.


Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Peter Tydlitát – Gajary s otvorenou cestou dopredu

Člen predsedníctva strany DOMA DOBRE a poslanec zastupiteľstva bratislavského kraja Ing. Peter Tydlitát (52) už šiestykrát kandiduje na starostu obce Gajary (Bratislavský kraj, okres Malacky).

Gajary s otvorenou cestou dopredu

Peter Tydlitát drží v rukách starostovské žezlo v Gajaroch piate volebné obdobie. Za 25 rokov pôsobenia v komunálnej politike získal cenné skúsenosti a poznatky, ktoré pretavuje do každodenného života aj rozvoja obce. V končiacom sa volebnom období pod jeho vedením zrekonštruovali most, ktorý spája obec s priemyselnou zónou Textilanka. Ukázalo sa, že most nielen preklenuje a udržiava zamestnanosť, ale prispel aj k vzniku nových pracovných miest. Je toho veľa, čo pribudlo v obci. Za zmienku napríklad stojí, že preto aby deti a mládež viac športovali vybudovali spolu s občanmi pre nich PUMPTRACKovú cyklodráhu. Zrekonštruovali chodníky a z Bratislavskej dotačnej schémy získali časť finančných zdrojov na kúpu malej komunálnej techniky (malotraktor s kosačkou, mulčovačom, čelným nakladačom, snehovou radlicou a posýpačom chodníkov). „Získali sme aj financie na kúpu učebných pomôcok, počítačov aj vybavenie laboratórií v základnej škole,“ hrdo vymenúva ďalej Peter Tydlitát a dodáva: „Dokončujeme zberný dvor s možnosťou separovať odpad. Túto aj ďalšie aktivity by som chcel dokončiť pre spokojnosť občanov. Preto znovu kandidujem na starostu. Rád totiž posúvam veci dopredu.“
Myslí si, že obec stále nie je v takej kondícii ako by mala byť, aby si občania mohli povedať, že sa im tam dobre žije. „Preto musíme rozšíriť kapacitu čistiarne odpadových vôd (ČOV) a chýba nám pár stoviek metrov na dokončenie vodovodnej a kanalizačnej siete. Momentálne je dlhá 13 km,“ vysvetľuje Peter Tydlitát. Keďže si zaumienil zlepšiť aj komunikáciu v obecnej komunite, prvoradé bude podľa neho obnoviť pravidelné vydávanie obecných novín a aj prostredníctvom nich zlepšiť komunitné správanie sa občanov.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Ladislav Trizna – Fiľakovské Kováče s komunitou využívajúcou moderné technológie

Miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE má aj Ladislav Trizna (50). Žije a podniká v obci Fiľakovské Kováče (Bansko-Bystrický kraj, okres Lučenec). Kandiduje na starostu obce.

Fiľakovské Kováče s komunitou využívajúcou moderné technológie

Ladislav Trizna pôsobí v komunálnej politike už 16 rokov ako poslanec obecného zastupiteľstva. Ako podnikateľ (vlastní a prevádzkuje potraviny a pohostinstvo) sa denne stretáva so spoluobčanmi. Vie teda čo takmer tisícku obyvateľov trápi, čo sa im nepáči a s čím sú spokojní či nespokojní. Za obdobie poslaneckej činnosti v končiacom sa volebnom období ho najviac teší, že sa v obci podarilo upraviť oplotenie cintorína, skrášliť okolie jazierka, obnoviť asfalt a najmä – vybudovať detské aj športové ihrisko. Svoje podnikateľské zručnosti aj poslanecké skúsenosti by chcel využiť pri riadení obce. Je to výzva, ktorá sa neodmieta. Za stranu DOMA DOBRE sa rozhodol kandidovať najmä preto, že jeho životná filozofia korešponduje s jej stratégiou a vraví: „Pozitívom je, že je to mladá strana, ktorá nepolarizuje voličov a svojim programom má miesto na slovenskom vidieku.“
Myslí si, že obec stojí na pevných nohách. Občania udržujú poriadok a ctia si životné prostredie. Prekáža mu však, že sa kamsi vytratila spolupatričnosť. „Tam vidím svoje hlavné smerovanie. Pokúsiť sa o vytvorenie dobrej komunity, v ktorej sa každý človek môže oprieť o hociktorého spoluobčana,“ objasňuje Ladislav Trizna.
Vidí, že chodiť pešo po obci je nebezpečné, lebo popri hlavnej ceste niet chodníka. „Ten treba vybudovať,“ razantne vraví Ladislav Trizna a dodáva: „Chcel by som prispieť aj k obnove kultúrneho života v obci a podporiť využívanie voľného času športovými aktivitami. Práve to je priestor, kde sa môže utužovať spolupatričnosť občanov. Bez mladých ľudí, ktorí stále kamsi bočia, to ale nepôjde. Načim ich zapojiť do diania v obci tak, aby pomohli starším spoluobčanom okrem iného lepšie sa orientovať v stále modernejšom svete plnom rôznych technológií, ktoré v podstate uľahčujú život.“

Posted by DOMA DOBRE in komentáre