komentár

Zoltán Ďurčík: vplyv nášho členstva v EÚ na školstvo je pozitívny

Čo Vás prvé napadne, keď si položíte otázku, ako Európska únia a hlavne členstvo Slovenska v nej ovplyvňuje vzdelávanie na Slovensku? Či vôbec, a keď už, či pozitívne respektíve negatívne?

Najjednoduchšia odpoveď, ktorú by vyslovila väčšina opýtaných, je samozrejme „Áno“. A samozrejme je to aj správna odpoveď. Európska únia priamo nezasahuje do nastavení vzdelávacích systémov krajín EU a túto zodpovednosť necháva na jednotlivých krajinách. Snaží sa však uľahčiť komunikáciu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, či už napríklad prostredníctvom informačnej siete Eurydice, ktorá zbiera a udržiava informácie o vzdelávacích systémoch štátov EU, alebo rôznych vzdelávacích programov, ako napríklad Erazmus+, ktorými sa snaží podporovať spoluprácu a mobilitu študentov.

EU najviac ovplyvnila vzdelávanie na Slovensku tým, že umožnila mobilitu študentov (schválne nepoužijem démonizované slovo migrácia). Niekto by mohol namietať, že mobilita študentov nie je nič nové. A mal by pravdu. Študenti cestovali za vzdelaním od vzniku vzdelávacích inštitúcii. Keď to prenesieme do našej geografickej polohy, študenti cestovali za Rakúsko-Uhorska, za prvej Československej republiky a cestujú aj dnes, za Slovenskej republiky. EU ale umožnila ďaleko vyššiu mobilitu slovenských študentov a hlavne im umožnila jednoduchšie študovať na prestížnych zahraničných univerzitách. Školné pre občanov EÚ je na európskych univerzitách oveľa nižšie ako pre obyvateľov žijúcich mimo EÚ. Zároveň sa ďaleko jednoduchšie dajú získať študentské pôžičky. Ak by sme to mali vyjadriť číslami, tak zatiaľ čo v roku 2002 študovalo v zahraničí približne 11.000 slovenských študentov, v roku 2012, 8 rokov po vstupe Slovenska do EÚ, to bolo už 36.000. Ich počet sa viac ako strojnásobil. Tento trend ma dokonca rastúcu tendenciu a už teraz podľa OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) Slovensko patrí medzi top 3 krajiny v percentuálnom podiely v zahraničí študujúcich študentov na celkový počet študentov danej krajiny. Táto tendencia slovenských študentov ísť študovať do zahraničia zároveň ale spôsobuje, že slovenské vysoké školstvo prichádza o študentov, a je rôznymi štatistikami a výskumami potvrdené, že dokonca o najkvalitnejších študentov. Aj toto ale treba brať pozitívne, a treba sa poďakovať, že nášmu školstvu bolo nastavené zrkadlo, v ktorom je zreteľne rozpoznateľná jeho kondícia. Ako najjednoduchší príklad, prečo jednotlivé krajiny EU resp. celkovo OECD, predbiehajú Slovensko na poli vzdelávania, možno uviesť percentá z HDP určené na vzdelávanie. Aktuálne je to 4%, čo je podpriemer EU (5%), aj podpriemer OECD (5,58%). Je to ale podstatne viac ako v roku 2015, kedy to bolo 2,6%. Pozitívna zmena.

Vplyv EU na školstvo teda treba brať pozitívne. Najmä z dlhodobého hľadiska. Naše členstvo v EÚ síce na jednej strane spôsobilo odliv kvalitných študentov do zahraničia, na druhej strane naštartovalo zmeny v našom školstve. Prinútilo školy hľadať riešenia. Aktuálne je aj u nás narastajúci trend zahraničných študentov, ktorí z celkového počtu tvoria nezanedbateľných 8%. Nechcem ale aby spojenie „odliv kvalitných slovenských študentov do zahraničia“ pôsobil negatívne. Práve naopak. Sú to ľudia, na ktorých treba byť hrdý. Každoročne sa umiestňujú na svojich univerzitách na popredných miestach. A čo je dôležitejšie? Väčšina z nich sa plánuje vrátiť po štúdiu alebo v blízkej profesijnej budúcnosti domov.

Lebo DOMA DOBRE.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Vladimír Chovan: schválená a vzápätí zrušená daň pre obchodné reťazce

„Vážení poslanci vládnej koalície, veľmi pekne vám ďakujeme.“ Asi tušíte, že kus irónie v tejto vete nie je náhodou. Pozrite si komentár predsedu DOMA DOBRE, Vlada Chovana, na dôsledky schválenia a následne zrušenia špeciálneho odvodu pre obchodné reťazce. Kto v tomto zápase vyhral? Slovenskí poľnohospodári, potravinári či spotrebitelia? Ani jeden z nich. Ak niekto z tejto situácie vyšiel posilnený, sú to práve tie obchodné reťazce, ktoré vláda plánovala zdaniť. Ďakujeme a gratulujeme!

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Vladimír Chovan: plytváme peniazmi a problém neriešime

Prečítajte si rozhovor Vladimíra Chovana o aktuálnej situácii v slovenskom poľnohospodárstve. Dozviete sa prečo farmári protestovali, ako je to s ministerstvom pôdohospodárstva alebo dovozom nekvalitného mäsa z Poľska.

 

Posted by DOMA DOBRE in komentáre, rozhovory

JE NAJVYŠŠÍ ČAS POSTARAŤ SA O DOSTUPNÉ SLUŽBY PRE SENIOROV!

Funkčné, dobré riešenie potrieb seniorov je také, ktoré zároveň napĺňa aj potreby ostatných členov rodiny, komunity, obce v ktorej žijeme. Riešenia ľudia už dávno vymysleli, bohužiaľ ich inštitucionalizované formy vytlačili, a dnes je stav viac ako problémový. Inštitúcie narazili na svoj strop. Rodiny a komunity sa svojich prirodzených povinností vzdali. Nie je to tak dávno, keď rodiny, komunity prirodzene zvládali starostlivosť o seniorov!

Zodpovednosť za seniorov dnes padá na plecia obce, ale je na nej len zodpovednosť, prostriedky na riešenie nedostáva. Nie je dostatok financií, ani dosť adekvátne školeného personálu. A je veľmi veľa seniorov, ktorí vyžadujú nie len bežnú každodennú starostlivosť, ale aj zdravotnú opateru. Nie každá rodina si môže dovoliť platiť domov sociálnych služieb. Tie sú finančne nákladné a v niektorých lokalitách nedostupné (nie sú ani zriadené). Starostlivosť o seniorov sa musí dostať aj k seniorom domov. Musí sa stať dostupnou. Finančne, aj lokalitou.

Či už pomocou mobilných stacionárov, ktoré v mnohom dokážu realizovať potrebné úkony priamo v byte, či dome seniora. Financovanie kvalitných stacionárov však potrebuje viac zdrojov, zo súkromného sektoru, občianskeho, ale aj štátneho. Je nevyhnutná aj kontrola a garancia kvality služieb. No a najviac prirodzená je cesta podpory samotnej rodiny. Ak by mala rodina dostatok prostriedkov, dokázala by mnohé problémy riešiť svojpomocne. Samozrejme, nie každý má zdravotnícke vzdelanie. Na trhu práce je ľudí s týmto zameraním stále menej. Preto je nevyhnutné zaškoliť ľudí, ktorí odborne dostoja povinnostiam ošetrovateľa. V tejto veci je potrebná podpora UPSVaR-ov.

Peter Tydlitát
starosta obce Gajary, člen predsedníctva Doma Dobre

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

V. Chovan: Systém pokus-omyl pokračuje

Náš predseda zastáva okrem iných aj funkciu predsedu predstavenstva Slovenskej Holsteinskej Asociácie. Ako je to so situáciou výrobcov mlieka? Čo je „normálna cena“ na Slovensku a v EÚ? Prečítajte si komentár kliknutím na článok nižšie.

Posted by DOMA DOBRE in rozhovory