Jana Špuntová

Jana Špuntová: na Slovensku vždy boli aktívne komunity

Komunity ako také fungovali v minulosti a stále naberajú na dôležitosti. Každý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, potrebuje pochopenie, pomoc, útechu.

Ja osobne poznám činnosť Organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorá poskytuje ľudské zázemie aj odbornú pomoc, snaží sa  zmierniť dôsledky rozsiahleho a veľmi vážneho telesného postihnutia. Ľudia, ktorí sa v tejto komunite združujú, presadzujú práva a potreby osôb s nervovosvalovými ochoreniami v spoločnosti v oblasti vzdelávania,  zamestnávania, kompenzácií, zdravotnej starostlivosti, bývania, dopravy. Organizujú letné tábory, súťaže. Vydávajú časopis. Pomáhajú nie len chorým ale aj ich rodinám. Dodávajú ľuďom energiu, nádej a radosť.

Jedným zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti je osobná asistencia. V tejto oblasti je okrem iného potrebné aby štát zabezpečil voľnosť vybrať si ako osobného asistenta kohokoľvek, vrátane členov rodiny bez časového obmedzenia pre blízku osobu. Štátny finančný príspevok musí byť individuálnou dávkou nezávislou na rodinnom stave, musí byť konkurencieschopný platom. Úlohou legislatívy je zaistiť, aby boli osobní asistenti dosiahnuteľní prostredníctvom rôznych služieb osobnej asistencie.

Európska únia v tejto oblasti poskytuje finančné prostriedky na projekty a konferencie zamerané na výskum, diagnostiku, liečenie, implementáciu štandardov starostlivosti a tvorbu referenčných centier. Centrá starostlivosti pre pacientov so svalovým ochorením fungujú vo viacerých krajinách Európy, napriek tomu mnoho pacientov nemá prístup k liečbe založenej na najnovších poznatkoch a odporúčaniach. A samozrejme, veľký význam má aj včasná diagnóza týchto ochorení, čo na Slovensku, bohužiaľ, pokrivkáva.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Jana Špuntová – Belá nad Cirochou má európske peniaze v správnych rukách

Ing. Jana Špuntová je telom aj dušou poľnohospodárka, s bohatými skúsenosťami z riadiacej, poradenskej aj projektovej činnosti. Tie poslanecké získala v rokoch 2006 – 2010 v obecnom zastupiteľstve v Belej nad Cirochou (Prešovský kraj, okres Snina). Tam kandiduje na starostku ako členka a okresná koordinátorka strany DOMA DOBRE.

Belá nad Cirochou má európske peniaze v správnych rukách

Pečať Jany Špuntovej je na mnohých projektoch v obci. Rada pomáha mladým začínajúcim podnikateľom aj mladým farmárom. Skúsenosti z doterajšieho profesionálneho života na poste riaditeľky Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Humennom ju posunuli k úvahám, využiť ich v prospech obce, kde býva. „Rozhodnutie kandidovať na starostku nebolo jednoduché. Prácu v oblasti poľnohospodárstva i poradenstva mám rada. Ale v živote každého človeka sú nutné zmeny. A hoci som dostala niekoľko pracovných ponúk (v Prešove či v Bratislave), svoj život si neviem predstaviť inde, ako v tomto kraji a v dedine,“ vysvetľuje svoje pohnútky Jana Špuntová.
A tak chce svoje skúsenosti v oblasti projektových podpôr venovať obci, podporiť každý dobrý podnikateľský nápad a okrem bytovej otázky riešiť aj pracovnú. Tvrdí, že dôležitá je aj spolupráca s okolitými obcami na projektoch, ktoré prinesú osoh všetkým. Napríklad cyklotrasu Dlhá-Belá-Snina. Je presvedčená, že všetko nie je len o peniazoch. „Dobrý život je o našom prístupe a vzájomnej pomoci. Nezaškodí si pripomenúť, že radi spomíname na časy, keď sa ľudia v obci vedeli zomknúť, veľa urobiť len tak pre dobrý pocit,“ vyznáva svoju životnú filozofiu. Vie, že treba opraviť cesty, mosty, ale aj to, že treba rozumnejšie zvažovať, čo s obecnými pozemkami po pozemkových úpravách. Neukrajovať z nich len na individuálnu výstavbu, ale zamyslieť sa, ako by sa dali prínosnejšie využiť. „Obec má nedostatok peňazí na ďalšiu infraštruktúru, ktorú potrebuje. Financie sa ale dajú získať z rôznych fondových zdrojov. Treba sa o ne sústavne uchádzať a správne ich využiť,“ uzatvára svoje predstavy Jana Špuntová.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre