Nezaradené

Kocúrkovo po našom – pozemkové úpravy

To ako sa (ne)vykonávajú pozemkové úpravy za posledných takmer tridsať rokov spôsobuje vrásky na čele vlastníkom pôdy, ale najmä roľníkom.
Prečítajte si názor odborníka uverejnený v Hospodárskych novinách, člena strany DOMA DOBRE Ing. Milana Zeleňáka, kandidáta na poslanca do Mestského zastupiteľstva v Galante. 

Posted by DOMA DOBRE in Nezaradené
Blahoželáme rodine nášho člena DOMA DOBRE Martina Sedlačka.

Blahoželáme rodine nášho člena DOMA DOBRE Martina Sedlačka.

Na slávnostnom večere TOP AGRO v hoteli Senec, na ktorom sa odovzdávali ocenenia najlepším manažérom v poľnohospodárstve stála medzi ocenenými na pódiu aj celá rodina Martina Sedlačka. Pracovití poľnohospodári, ktorých rodinná Farma VELES – Háj neďaleko Turčianskych Teplíc získala tretie miesto. Za to, že sa o kúsok slovenskej zeme konča Turčianskych Teplíc dobre starajú, finalizujú svoju produkciu a tak prispievajú k tomu, že pridaná hodnota zostáva na vidieku.
Martin Sedlačko s manželkou Michaelou a tromi deťmi vpravo na fotke.

Posted by DOMA DOBRE in Nezaradené

Valéria Eľková – V Markovciach niet Rómskeho problému

PhDr. Valéria Eľková je starostkou v Markovciach (Košický kraj, okres
Michalovce) už štyri volebné obdobia. Aj tentoraz uvažovala o nezávislej
kandidatúre, ale filozofia a programové tézy strany DOMA DOBRE ju oslovili
natoľko, že sa rozhodla kandidovať pod jej krídlami. Domnieva sa, že je načase
naozaj urobiť všetko pre to, aby sa každý doma, vo svojej obci cítil čo najlepšie.
A to by rada počula od 600 Rómov žijúcich v obci. Aby jednoducho
konštatovali, že doma – v Markovciach je dobre.

V Markovciach niet Rómskeho problému

Takmer 80 percent občanov Markoviec s 901 obyvateľmi je Rómskeho pôvodu.
Preto im Valéria Eľková venuje najviac svojho pracovného aj mimopracovného
času. Doterajšie roky na starostovskom poste ju naučili, že dôležité je ľudí
počúvať a až potom konať v ich prospech. A ľudia potom rozumejú aj slovám
starostky, ktorá im vysvetľuje, že bez vzdelania sa ich deti nebudú môcť v 21.
storočí uplatniť v živote. Rómovia si jej slová vzali k srdcu a výsledok? Deti
radi chodia do školy a poctivo sa učia. Pred rokom otvorili v obci novú
kontajnerovú málotriednu školu, do ktorej chodí v ročníkoch 1 – 4 celkom 90
detí a materská škola nepostačuje. Detí od troch do šesť rokov je v obci 60 a do
materskej školy sa doslova zmestí len 15 detí. Aj preto je na programe dňa
projekt novej materskej školy. „Všetko je o prístupe k Rómom. Ako sa k nim
správame, tak sa oni správajú k nám. Lebo každému sa všetko vráti,“ zhŕňa
svoje skúsenosti Valéria Eľková. Vzájomný rešpekt je to, na čo vsadila.
V ďalšom volebnom období by chcela dokončiť začaté projekty. Patrí k nim
nová materská škola, multifunkčné ihrisko, rómske hliadky a mnohé ďalšie.

Posted by DOMA DOBRE in Nezaradené

Peter Matejovič – Radošinu možno ešte skultúrniť

Miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE prijali viaceré osobnosti z
odborných kruhov. Ing. Peter Matejovič založil v obci Radošina rodinnú firmu
a podniká v oblasti predaja poľnohospodárskej techniky. Zároveň je
prezidentom AGRION-Združenia dodávateľov poľnohospodárskej techniky
v Slovenskej republike. Takmer tri desaťročia sa zasadzuje o dostupnosť
špičkovej techniky slovenským poľnohospodárom. Kandiduje na poslanca
obecného zastupiteľstva v Radošine (Nitriansky kraj, okres Topoľčany).

Radošinu možno ešte skultúrniť

Peter Matejovič sa v obci známeho rodáka aktivizuje v komunálnej politike už
štyri volebné obdobia. Dlhé roky sa venoval športu, najmä obecnému futbalu.
Okrem rozvoja športu mu leží na srdci aj kultúrny rast v obci, kde je podľa
spisovateľa a režiséra Stanislava Štepku pravdepodobne dobré ovzdušie,
naklonené divadelníctvu. Za celý čas pôsobenia v obecnom zastupiteľstve sa
snaží presadzovať záujmy kultúry, najmä ochotníckeho divadla Hlavina
(nástupcu Radošinského naivného divadla) a pomáhať ich rozvoju. Nie je to
však len záujem o pestrejšie využitie voľného času občanov, ktorý podporuje.
Myslí si, že je načase vypracovať koncepciu rozvoja obce, aby aj náhodní
návštevníci obce na prvý pohľad skonštatovali: “Toto je obec, kde sa určite
dobre žije.“ Peter Matejovič má hneď poruke konkrétny príklad: „Centrum obce
vôbec nie je príťažlivé a pritom sa tam denne zastavia diaľkové autobusy
Bardejov – Bratislava. Treba ho celé spríjemniť, skultúrniť a nie len vysadiť
stromčeky a uspokojiť sa, že sa niečo urobilo pre životné prostredie.“
Jednoducho si želá, aby obec v ktorej žije a podniká skrásnela aj pre
návštevníkov. Je presvedčený, že aj rozvoj malého a stredného podnikania by
malo mať svoje miesto v spomínanej koncepcii rozvoja obce, ktorú pozná celé
Slovensko vďaka rozvoju divadelníctva.

Posted by DOMA DOBRE in Nezaradené

Marek Veverica – Zelené Vrútky

Ing. Marek Veverica, manažér v lesníckej firme, koordinátor strany DOMA
DOBRE v okrese Martin. Kandiduje za poslanca mestského zastupiteľstva vo
Vrútkach (Žilinský kraj). Pracovitý a pragmatický človek milujúci prírodu.

Zelené Vrútky

Ako lesný inžinier má blízko k prírode a na srdci mu leží zdravé životné
prostredie. Blízkosť prírody chce dopriať všetkým občanom mestečka pod
Martinskými hoľami a prispieť k vybudovaniu nových oddychových zón plných
zelene.
Podľa neho treba presadiť, aby boli do betónových lokalít a nevyužívaných
oblastí v katastri mesta situované nové parčíky a detské ihriská, ktoré zabezpečia
zdravý život aj pre budúce generácie. Zelené časti mesta sa tak stanú nielen
oddychovými zónami, ale aj miestom na šport mladých ľudí.
Marek Veverica je presvedčený, že rozvoj mesta a zdravé životné prostredie
musia ísť ruka v ruke. Funkčných príkladov ako na to je veľa, najmä v zahraničí.
Verí preto, že čisté a zdravé mesto sa môže rozvíjať aj pozdĺž rieky Turiec. To je
dôvod, prečo chce klásť dôraz aj na odpadové hospodárstvo a čistotu. Aby sa
Vrútočania doma cítili dobre.

Posted by DOMA DOBRE in Nezaradené