komentáre

Voderady: kedy sa z hryzkania stane riadne kusnutie

Voderady sú obec v Trnavskom kraji, ktorá práve teraz zápasí s následkami neregulovaného správania sa investorov. Nie sú jediné, takýchto obcí stále pribúda.

Je dobre, že v našej krajine vznikajú nové pracovné miesta. Ešte lepšie je, keď tieto pracovné miesta vedia obsadiť ľudia zo Slovenska, ktorí sú nezamestnaní, alebo hľadajú lepšiu prácu. Často sa však stáva, že u nás neexistuje potrebná pracovná sila, a pracovné agentúry na Slovensko privezú ľudí zo zahraničia, a tých treba vhodne ubytovať a pripraviť im sociálne zázemie. A práve v tom tkvie problém.

U nás dnes neexistujú žiadne pravidlá, smernice pre ubytovanie pracovníkov zo zahraničia umiestnených v ubytovacích zariadeniach na území miest a obcí. Nie len že na to obce nie sú pripravené, dokonca ani naše bezpečnostné zložky nekonajú dostatočne razantne v prípade deliktov pracovníkov zo zahraničia. Obce nie sú pripravené prijať stovky obyvateľov naviac, nemajú infraštruktúru, služby, nedokážu zabezpečiť bezpečnosť. A obyvatelia sa prirodzene búria (lenže hlas obyvateľov spravidla nebýva vypočutý). Doba v ktorej žijeme si žiada učiť sa prijímať inakosť, nežijeme za zatvorenými dverami. Ako však prijať cudzincov bez predsudkov a strachu, keď naše obce nemajú žiadne kompetencie ani zdroje na riešenie základných potrieb svojich obyvateľov?

Aké sú nevyhnutné opatrenia, ktoré by mali byť na stole už pri plánovaní investičného projektu?

 1. Mali by sme vedieť účinne limitovať maximálny počet umiestnených pracovníkov vzhľadom na počet obyvateľov obce. (Napr. do 1000 obyvateľov  50 pracovníkov, do 2000 obyvateľov 100 pracovníkov a pod.)
 2. Mali by sme viesť evidenciu ubytovaných osôb v zariadeniach, ktorí nemajú trvalý pobyt v mieste pracoviska:
  a) pre riadne a adresné zabezpečenie ochrany občanov a majetku občanov Slovenskej republiky,
  b) pre odvod miestnych daní, keďže títo pracovnici využívajú miestnu infraštruktúru bezplatne,
  c) pre adekvátnu zdravotnú starostlivosť pracovníkov, ich vstupnú prehliadku a náležitú ochranu obyvateľov Slovenskej republiky pred možnými zdravotnými rizikami,
  d) v prípade narušovania občianskeho spolunažívania je potrebné postarať sa o rýchlu nápravu resp. vyhostenie zamestnancov s trvalým pobytom v inej krajine.

Obec Voderady (1480 obyvateľov) má na svojom území práve takúto ubytovňu. Nájomca v nej plánuje ubytovať 400 nových pracovníkov z iných krajín, v obci však na to nie je dostatočná infraštruktúra, je tu iba malý obchod s potravinami, chýbajú kapacity v ostatných službách (napr. zdravotných, či voľnočasových). K ubytovni vedie úzka prístupová cesta popri základnej a materskej škole. (Obec má v tejto oblasti navyše nedostatočnú kanalizáciu.) Prevádzkovateľ ubytovne už ubytováva pracovníkov z iných krajín a obec Voderady nemá žiadnu informáciu o počte a skladbe ubytovaných osôb.

Uvedomujeme si, že zmeniť tento stav sa nedá „lusknutím prstov“. Bezohľadné správanie krajského aparátu a bezzubosť obce v schopnosti udržiavať bezpečie a kvalitu života svojich obyvateľov však nemôže trvať večne. Nemôžme sa bezmocne prizerať, ako nás investor a krajský aparát „slabúčko hryzkajú“. Je totiž iba otázkou času, kedy sa z hryzkania stane riadne kusnutie do zadku.

Miloš Rybanský,
člen strany DOMA DOBRE, Voderady

 

Rybanský

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Dvojaká kvalita potravín je iba slogan, ozajstný problém je domáca produkcia

Na Slovensku už dlhé týždne prebieha debata o dvojakej kvalite potravín, o tom že sa k nám nedostáva kvalita, ktorá je v ostatných krajinách únie.

Je fajn, že sa konečne zaoberáme kvalitou potravín. Debata o dvojakej kvalite však míňa to najpodstatnejšie – nejde k skutočnej podstate problému s kvalitou potravín na Slovensku. Tou je škandalózne podhodnotenie našej vlastnej krajiny, hospodárov a potenciálu našich regiónov, ich sily a hodnoty pre nás všetkých. Riešenie dvojakej kvality potravín je iba dôsledok nezodpovedného hospodárenia s domácimi zdrojmi.

Kľúčový potenciál nášho vidieka tkvie v rozvoji miestneho hospodárstva, lokálneho podnikania, pestovania domácich potravín, a v ich spracovaní. Nerozvíjame regióny tak, ako by sme mohli a mali. Vo svete sa prezentujeme technologickými inováciami, ale zabúdame na to, čo u nás vždy bolo, a čo u nás dobre fungovalo – poľnohospodárstvo.

Máme krajinu, ktorá dokáže veľa dávať. Úrodnú pôdu, ktorá dnes leží neobrobená. Tento pohľad na Slovensko vie byť bohužiaľ celkom smutný. Toľko pracovitých rúk, toľko zeme núkajúcej svoje bohatstvo! Lokálne hospodárenie a spracovanie potravín vytvára pracovné miesta. Vytvára ekonomickú silu v regióne. Dáva regiónu aj ďalšie hodnoty. Niečo, na čo môžme byť právom hrdí. Každá obec má byť na čo hrdá.

Podpora a rozvoj lokálneho hospodárenia prinesie zdravú a chutnú stravu na naše stoly. Ľudia ju potrebujú a chcú. Trpíme ochoreniami, ktoré sú v mnohom ovplyvniteľné kvalitou stravy. Máme možnosť vypestovať si vlastné ovocie, zeleninu, vyprodukovať si ostatné potraviny. Máme možnosť dbať na to, aby boli kvalitné, skutočné. Motivujme obchodné reťazce, aby preferovali slovenskú produkciu. Motivujme aj miestne správy, aby podporili vznik lokálnych trhovísk. Podporme ďalší predaj z dvora. Riešme stabilitu poľnohospodárskej výroby. To je skutočný kľúč ku dlhodobej kvalite potravín na Slovensku.

Bez malých hospodárov sme ako remeselník so zviazanými rukami. Neuživíme sa. Rozviažme ruky a vytvárajme hodnotu, ktorá bude užitočná pre všetkých.

Vladimír Chovan, predseda DOMA DOBRE

Vladimír Chovan

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Pavol Uhrin: komentár ku krajským voľbám

Hlavná politická udalosť roka je za nami. Dovoľte môj krátky komentár k nej.

Mne sa to javí tak, že čo sa týka rozvoja občianskej spoločnosti, voľby naznačili určitý posun vpred. Prišlo voliť viacej ľudí, aj keď stále málo, ale tí, čo prišli, vo väčšine krajov volili zmenu. Vystavili tým priebežný účet vládnej koalícii, ale ešte dôležitejší, verme, že konečný účet extrémizmu.

Zastupiteľstvo nášho regiónu je tiež posilnené o nových ľudí , ktorí budú nositeľmi želaní väčšiny, aby prispeli k väčšej dynamike rozvoja nášho kraja a to vo všetkých oblastiach, v ktorých má VÚC svoje kompetencie.

Strana DOMA DOBRE, za ktorú som kandidoval so svojim programom, získala vo voľbách jedno poslanecké kreslo, ale vyše 23 000 hlasov, ktoré naši kandidáti na poslancov dostali od voličov, sú prísľubom pre budúcnosť. Rovnako tak vnímam aj hlasy, ktorými som k tomuto číslu sám prispel. Pre mňa sú určite povzbudením do ďalšej politickej práce a zároveň aj výzvou, aby som očakávania svojich voličov presadzoval prostredníctvom novozvolených poslancov. Je medzi nimi celý rad skvelých ľudí a priateľov, ktorí sa ani ku mne, ani k ostatným, ktorí nenazbierali dostatok hlasov, určite neobrátia chrbtom, ak pôjde o dobrú vec. Tak , ako som to už pred voľbami napísal, voľbami sa nič nekončí, ale práve začína. Rád by som touto cestou aj vyzval všetkých kolegov, ktorí vo voľbách nezískali dostatok hlasov, aby pokračovali vo svojej práci a nečakali len na ďalšie voľby. Každý z nás určite nazbieral veľa poznatkov a skúseností a tento kapitál treba predsa zúročiť v prospech ľudí, aby sa nám tu žilo lepšie a bolo DOMA DOBRE.

Pavol Uhrin, člen predsedníctva DOMA DOBRE

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Našu krajinu postavíme na nohy najlepšie sami

Vo vzduchu je cítiť rezignáciu, nechuť, je počuť frfľanie a ochkanie. Ľudia vravia „načo sa zaujímať o verejné dianie, načo sledovať politikov, načo ísť voliť, aj tak všetci kradnú. Politici sú zbojníci, čerti, olúpia nás aj o to posledné.“ A viete čo? ÁNO. POLITICI NÁS VŠETKÝCH BUDÚ OKRÁDAŤ, BUDÚ BEZOHĽADNE ŠLIAPAŤ PO NAJSLABŠÍCH. Viete prečo?

 1. Preto, lebo nevolíme.
  Mudrovať v krčme naozaj nestačí. V krčme vznikajú výborné nápady, ale spraviť reálnu zmenu spoza krígľa piva sa nedá. Treba sa zdvihnúť. A ASPOŇ ÍSŤ VOLIŤ (naozaj zodpovedné je ísť voliť a napríklad pozametať lístie na chodníku, ktorý nám možno nepatrí, ale chodíme po ňom každý deň).
 2. Preto, lebo sa nepozeráme na to, koho volíme.
  Je krásne uveriť tomu, čo všetko bude zadarmo. Je krásne uveriť tomu, že niekto urobí niečo za nás. Že niekto niečo zaistí. Ale je to klam. POZERAJME SA NA REÁLNOSŤ PONÚKANÝCH RIEŠENÍ, VEĎ SME UŽ SKÚSENÍ.
 3. Preto, lebo hľadáme anjelov.
  Nie, žiadny z kandidátov nebude svätec, nebude druhou Matkou Terezou. Ale aspoň jeden z nich môže urobiť MINIMÁLNE JEDNU DOBRÚ VEC A TOHO TREBA ÍSŤ KRÚŽKOVAŤ. A nie len to. Pozerajme mu na prsty, zisťujme si, či a čo robí. Médiá nie sú vševedúce a často majú úplne iné záujmy ako my. Overujme si veci, ale nie systémom „jedna pani povedala.“
 4. Preto, lebo počúvame na nenávisť, nie na dobro.
  Baví nás obviňovať, nadávať, ukazovať prstom na iných. Radi počujeme, že za naše životy sú zodpovední iní. A keď týchto zlých odstrihneme, vyvezieme, odstránime, bude tu raj. Skutočné riešenia v skutočnosti tvoria, budujú, spájajú ľudí v prospech dobrej veci. NEROZDEĽUJÚ ĽUDÍ, aj keď to nie je tá najľahšia cesta.
 5. Preto, lebo od politikov očakávame, že budú zodpovední, a my už byť nemusíme.
  Odvykli sme si byť zodpovední sami za seba. Za svoje rodiny, za svoje okolie, dom, ulicu, obec. Očakávame, že nám politici zabezpečia komfort a blahobyt. POLITICI TO MÔŽU SPRAVIŤ, ALE ICH ZVOLENÍM VO VOĽBÁCH NAŠA ZODPOVEDNOSŤ NEKONČÍ.

Vnímame, že mnohí ľudia sú skutočne bezmocní, závislí na pomoci. Nedokážu sa postaviť a vykročiť za zmenou. Seniori, mamičky, mladé rodiny, ľudia, ktorí chcú pracovať a nemôžu – tým všetkým dokážu dobré zmeny v politike veľmi pomôcť!

My ostatní sme však akosi zabudli na to, že naši starí rodičia svojpomocne a tvrdo pracovali preto, aby sa ich vnuci a vnučky mali lepšie. Robili od svitu do mrku, dreli, a starali sa o seba navzájom 24 hodín denne. Nie, život nebýval taký ako dnes – bol ťažký a často krutý. Dnes sa máme lepšie, ale Slovensko neprekvitá bohatstvom. VSTAŇME SPOZA STOLA, ZAČNIME ZMENOU VO SVOJEJ ULICI, RODINE A OBCI. Táto zmena nebude ľahká, bez prekážok, ale bude reálnou zmenou kvality nášho života a života našich blízkych a susedov. Na politikov treba klásť reálne požiadavky. Nečakať, čo spravia za nás. Treba im dávať úlohy a pýtať sa, ako ich realizujú. Ako nám môžu pomôcť v našej vlastnej snahe žiť spokojný život.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Miestne hospodárstva a ich rozvoj sú naše skutočné bohatstvo!

Na Slovensku prebiehajú debaty o dvojakej kvalite potravín, o tom že sa k nám nedostáva kvalita, ktorá je v ostatných krajinách únie. Je fajn, že sa konečne zaoberáme kvalitou potravín! Debata o dvojakej kvalite však míňa to najpodstatnejšie – súčasná vláda nejde k podstate. Tou je škandalózne podhodnotenie našej vlastnej krajiny, hospodárov a potenciálu našich regiónov. Nie, regióny sami, nie sú problém Slovenska. Problém je dlhodobé zanedbávanie ich potenciálu, sily a hodnoty. Riešenie dvojakej kvality potravín je iba dôsledok nezodpovedného hospodárenia.

Kľúčový potenciál nášho vidieka tkvie v rozvoji miestneho hospodárstva, lokálneho podnikania, pestovania domácich potravín, a v ich spracovaní. Nerozvíjame regióny tak, ako by sme mohli a mali. Vo svete sa prezentujeme technologickými inováciami, ale zabúdame na to, čo u nás vždy bolo, a čo u nás dobre fungovalo – poľnohospodárstvo.

Máme zem, ktorá dokáže veľa dávať. Úrodnú krajinu, ktorá dnes leží neobrobená. Ten pohľad vie byť celkom smutný. Toľko pracovitých rúk, toľko zeme núkajúcej svoje bohatstvo! Lokálne hospodárenie a spracovanie potravín vytvára pracovné miesta. Vytvára ekonomickú silu v regióne. Dáva regiónu hodnotu. Niečo, na čo môžme byť právom hrdí. Každá obec má byť na čo hrdá.

Podpora a rozvoj lokálneho hospodárenia prinesie zdravú a chutnú stravu na naše stoly. Ľudia ju potrebujú a chcú. Trpíme ochoreniami, ktoré sú v mnohom ovplyvniteľné stravou. Máme možnosť vypestovať si vlastné ovocie, zeleninu, vyprodukovať si ostatné potraviny, starať sa o vlastné chovy. Máme možnosť dbať na to, aby potraviny boli kvalitné, skutočné. Motivujme obchodné reťazce, aby preferovali slovenskú produkciu. Motivujme aj miestne správy, aby podporili vznik lokálnych trhovísk. Podporme ďalší predaj z dvora. Riešme stabilitu poľnohospodárskej výroby.

Slovensko bez malých hospodárov je ako remeselník so zviazanými rukami. Neuživí sa. Rozviažme ruky a vytvárajme hodnotu, ktorá bude užitočná pre všetkých.

Vlado Chovan
poľnohospodár, predseda strany Doma Dobre

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Pýtate sa kde a koho voliť vo vašom kraji?

ČO TO JE?
Ide o voľby do krajských orgánov (poslanci kraja a predseda kraja), tzv. VÚC, teda vyššie územné celky. Napr. Nitriansky kraj, či Banskobystrický kraj a pod.

KEDY TO JE?
Voľby prebehnú v sobotu, 4.novembra 2017. Iba počas jedného dňa, takže to nesmiete odkladať!

KDE TO JE?
Prebiehajú v mieste bydliska každého z nás! Netreba ísť do krajského mesta. Konajú sa tam, kde vždy, teda napr. v najbližšej škole alebo na miestnom úrade (presné miesto konania volieb príde každému poštou).

KOHO VOLIŤ?
Tu sú ľudia zo strany DOMA DOBRE vo vašich krajoch, kandidáti na poslancov:

V PREŠOVSKOM KRAJI
Volebný obvod č. 8, Sabinov: Miroslav Janiga

V TRNAVSKOM KRAJI
Volebný obvod č. 2, Galanta: Stanislav Lipovský
Volebný obvod č. 7, Trnava: Patrik Zvonár, Stanislav Michal, Juraj Janček, Stanislav Černý, Miloš Rybanský

V BRATISLAVSKOM KRAJI
Volebný obvod č. 13, Gajary: Peter Tydlitát

V NITRIANSKOM KRAJI
Volebný obvod č. 3, Nitra: Ján Veteráni
Volebný obvod č. 4, Nové Zámky: Pavol Uhrin
Volebný obvod č. 7, Topoľčany: Peter Michalík
Volebný obvod č. 8,  Zlaté Moravce Mário Balázs

V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI
Volebný obvod č. 1, Banská Bystrica: Róbert Frnda
Volebný obvod č. 3, Brezno: Roman Švantner
Volebný obvod č. 6, Lučenec: Milan Spodniak, Radoslav Čičmanec
Volebný obvod č. 7, Poltár: Matej Melicherčík
Volebný obvod č. 9, Rimavská Sobota: Zoltán Biró

V ŽILINSKOM KRAJI
Volebný obvod č. 4, Kysucké Nové Mesto: Štefan Mrenka, Radoslav Kándrik
Volebný obvod č. 6, Martin: Marek Veverica, Zuzana Ficová, Renáta Brveníková
Volebný obvod č. 11, Žilina: Michal Miškovič

V TRENČIANSKOM KRAJI
Volebný obvod č. 7, Prievidza: Ján Madžo, Pavol Michalovič

TOTO SÚ KANDIDÁTI STRANY DOMA DOBRE NA POSLANCOV VO VAŠICH KRAJOCH. DAJTE IM SVOJ HLAS, DÁTE TAK HLAS ZDRAVÉMU A ROZUMNÉMU HOSPODÁRENIU.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

JE NAJVYŠŠÍ ČAS POSTARAŤ SA O DOSTUPNÉ SLUŽBY PRE SENIOROV!

Funkčné, dobré riešenie potrieb seniorov je také, ktoré zároveň napĺňa aj potreby ostatných členov rodiny, komunity, obce v ktorej žijeme. Riešenia ľudia už dávno vymysleli, bohužiaľ ich inštitucionalizované formy vytlačili, a dnes je stav viac ako problémový. Inštitúcie narazili na svoj strop. Rodiny a komunity sa svojich prirodzených povinností vzdali. Nie je to tak dávno, keď rodiny, komunity prirodzene zvládali starostlivosť o seniorov!

Zodpovednosť za seniorov dnes padá na plecia obce, ale je na nej len zodpovednosť, prostriedky na riešenie nedostáva. Nie je dostatok financií, ani dosť adekvátne školeného personálu. A je veľmi veľa seniorov, ktorí vyžadujú nie len bežnú každodennú starostlivosť, ale aj zdravotnú opateru. Nie každá rodina si môže dovoliť platiť domov sociálnych služieb. Tie sú finančne nákladné a v niektorých lokalitách nedostupné (nie sú ani zriadené). Starostlivosť o seniorov sa musí dostať aj k seniorom domov. Musí sa stať dostupnou. Finančne, aj lokalitou.

Či už pomocou mobilných stacionárov, ktoré v mnohom dokážu realizovať potrebné úkony priamo v byte, či dome seniora. Financovanie kvalitných stacionárov však potrebuje viac zdrojov, zo súkromného sektoru, občianskeho, ale aj štátneho. Je nevyhnutná aj kontrola a garancia kvality služieb. No a najviac prirodzená je cesta podpory samotnej rodiny. Ak by mala rodina dostatok prostriedkov, dokázala by mnohé problémy riešiť svojpomocne. Samozrejme, nie každý má zdravotnícke vzdelanie. Na trhu práce je ľudí s týmto zameraním stále menej. Preto je nevyhnutné zaškoliť ľudí, ktorí odborne dostoja povinnostiam ošetrovateľa. V tejto veci je potrebná podpora UPSVaR-ov.

Peter Tydlitát
starosta obce Gajary, člen predsedníctva Doma Dobre

Posted by DOMA DOBRE in komentáre