komentáre

Vladimír Chovan: plytváme peniazmi a problém neriešime

Prečítajte si rozhovor Vladimíra Chovana o aktuálnej situácii v slovenskom poľnohospodárstve. Dozviete sa prečo farmári protestovali, ako je to s ministerstvom pôdohospodárstva alebo dovozom nekvalitného mäsa z Poľska.

 

Posted by DOMA DOBRE in komentáre, rozhovory

Štefan Adam: zákony EÚ tvoria aj ľudia zo Slovenska

Európsky parlament schvaľuje legislatívu, ktorá ovplyvňuje životy nás všetkých. Prevažnú väčšinu právnych predpisov Európskej únie schvaľujú spoločne Európsky parlament a Rada Európskej únie. Tieto inštitúcie sa delia o právomoci aj v oblasti rozpočtu.

Európsky parlament je jediným orgánom EÚ, ktorý je tvorený priamo volenými poslancami (zástupcami) členských štátov, teda aj Slovenska. V súčasnosti ich je celkom 751, z toho 13 zo Slovenska (no po májových voľbách do Európskeho parlamentu bude Slovensko zastupovať 14 poslancov). Poslanci spolu zastupujú viac ako 500 miliónov obyvateľov únie. Rada Európskej únie zastupuje vlády jednotlivých členských krajín. Jej zasadnutí sa zúčastňujú ministri národných vlád z 28 krajín. O predsedníctvo Rady sa členské štáty delia na základe rotačného systému – teda striedajú sa tak, aby Rade v istom období predsedala každá členská krajina. Slovenská republika svoje historicky prvé predsedníctvo v Rade Európskej únie vykonávala v druhom polroku 2016 – od 1. júla do 31. decembra 2016.

Ako to vlastne funguje?

Na začiatku celého procesu je inštitúcia nazvaná Európska komisia (EK), ktorá predkladá na schválenie návrhy zákonov Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Obe inštitúcie majú rovnaké právomoci a prevažnú väčšinu právnych predpisov prijímajú spoločne. Ročne prechádzajú takýmto schvaľovacím procesom desiatky až stovky právnych predpisov z rôznych oblastí nášho života, akými sú zamestnanosť a sociálne veci, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, bezpečnosť, výskum a mnoho ďalších.

Poslanci EP a národní ministri majú právo predkladať pripomienky a pozmeňovacie návrhy k jednotlivým legislatívnym návrhom Európskej Komisie. Tie preto v oboch inštitúciách prechádzajú zmenami. Ak sa obe inštitúcie následne dohodnú na zmenách legislatívneho návrhu predloženého komisii, navrhovaný právny predpis sa prijme. Ak nie, legislatívny proces pokračuje v ďalšom kroku, tzv. druhom čítaní. Ak nedôjde k dosiahnutiu dohody ani potom, právny akt sa neprijme.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Rozhovory s poľnohospodármi v Roľníckych novinách

Európska komisia 1. júna 2018 zverejnila legislatívny balík zameraný na reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre obdobie 2021-2027. O tomto návrhu prebiehajú v súčasnosti veľmi intenzívne rokovania na úrovni Rady ministrov poľnohospodárstva, ako aj na pôde Európskeho parlamentu. Obe inštitúcie definujú svoje pozície, z ktorých po spoločnom rokovaní na jeseň tohto roka vzíde výsledná podoba reformy.

Slovenská republika je v Rade ministrov zastúpená ministerkou pôdohospodárstva, no na úrovni Európskeho parlamentu nemá kto vo Výbore pre poľnohospodárstvo hájiť záujmy slovenských poľnohospodárov.

Pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu preto Roľnícke noviny pripravili sériu rozhovorov s našimi poľnohospodármi, v ktorých budú zachytené ich postrehy z fungovania EP, ako aj kontaktu s našimi terajšími europoslancami. V prvom z rozhovorov Alexander Pastorek, na základe vlastnej skúsenosti, uvádza hneď niekoľko dôvodov prečo je dôležité mať svojho zástupcu vo Výbore pre poľnohospodárstvo EP (COMAGRI). Prečítajte si jeho vyjadrenie.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre, rozhovory

Nejdeme sa do Európy učiť, ideme zápasiť za to dobré, čo doma máme

Lídrom kandidátky DOMA DOBRE do Európskeho parlamentu je Štefan Adam. Štefan Adam je človek skúsený a znalý fungovania Európskej únie a jej orgánov, pretože v nej úspešne pôsobil a spolu s tímom zainteresovaných ľudí sa podieľal na presadení smernice o nekalých obchodných praktikách (ktorá rieši mimo iných aj problém dvojakej kvality potravín). Štefan Adam je poľnohospodársky expert, znalý nie len prostredia EU, ale aj našich slovenských pomerov a problémov. Na Slovensku pôsobil na mnohých funkciách v pôdohospodárskej samospráve aj ako štátny tajomník na ministerstve pôdohospodárstva.

Len nedávno sme na Slovensku oslavovali veľký úspech, podarilo sa poukázať na problematiku dvojakej kvality potravín, a v náväznosti na to vydala Európska komisia návrh smernice o nekalých praktikách. Dvojaká kvalita potravín nebola témou, ktorá by zaujímala západné krajiny, teda kľúčových hráčov únie, museli sme si pozornosť vybojovať. A nie len pozornosť, ale aj pochopenie a zhodu na tom, že tento problém je nutné vyriešiť. Nič z toho nešlo ľahko a v mnohom sa na úspešnom presadení riešenia podieľal práve Štefan Adam, vtedajší zástupca agorezortu na Stálom zastúpení SR pri EU. Jeho ďalšie pôsobenie v Európskom parlamente je preto logickým a pre slovenské poľnohospodárstvo aj potravinárstvo a lesníctvo veľmi dôležitým krokom. Málokto je dnes viac spôsobilý zastupovať naše záujmy v Európskom parlamente.

Slovensko potrebuje v EP skúseného a znalého človeka, ktorý sa nebude prvé dva roky obzerať a učiť. Potrebujeme niekoho, kto je reálne schopný presadiť naše záujmy, záujmy našich obyvateľov. Byť poslancom v EP nie je žiadna formálna, či reprezentatívna funkcia. Je to príležitosť zabojovať za naše témy – pôdohospodárstvo, potraviny a práva ľudí na Slovensku!

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Na voľbách do Európskeho parlamentu záleží!

Rozhodnutím, kto bude reprezentovať Slovensko v Európskom parlamente, spoluvytvárame jej tvár na najbližších 5 rokov. Či bude Európska únia funkčnou inštitúciou, ktorá rieši skutočné potreby obyvateľov členských štátov (napríklad pôdohospodárov na Slovensku, alebo ochranu spotrebiteľov), alebo sa bude sústreďovať sama na seba, na zápas s vlastnými vnútornými pnutiami.

Nachádzame sa v zložitej situácii, z ktorej ťažia protisystémové, nacionalistické a extrémistické strany. Ich snahou nie je zmysluplne riešiť problémy, nehľadajú konkrétne spôsoby ako zlepšovať život obyvateľov Európskej únie, ale šíria nenávistné heslá, pocit neistoty a rozbíjajú Európu zvnútra. Zástupcovia takýchto strán neprispejú k efektívnemu fungovaniu Európskej únie. Ich cieľom je ničiť, nie vytvárať. Preto je dôležité, aby obyvatelia členských krajín do Európskeho parlamentu zvolili takých zástupcov, ktorí chápu, že Slovensko je zodpovedným členom EÚ a našou úlohou nie je ju rozkladať, ale využívať jej nástroje v prospech nás všetkých.

Štefan Adam, poľnohospodársky expert a kandidát na poslanca Európskeho parlamentu

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Stanislav Irsák nominovaný na sudcu Ústavného súdu

Milí priatelia, podporovatelia a návštevníci, strana DOMA DOBRE stiahla z eurokandidátky nominanta na post ústavného sudcu JUDr. Stanislava Irsáka.

Slovenská advokátska komora navrhla JUDr. Stanislava Irsáka za kandidáta na post sudcu Ústavného súdu SR. „Túto nomináciu vnímame ako ocenenie odborných a morálnych kvalít p. Stanislava Irsáka. Ústavný súd patrí k nosným pilierom demokracie, preto sme sa po vzájomnej dohode s kandidátom rozhodli stiahnuť ho z kandidátnej listiny pre voľby do Európskeho parlamentu“ povedal predseda strany DOMA DOBRE Vladimír Chovan. Na kandidátnej listine mal p. Irsák poradové číslo 8.

„Vytvorili sme mu tak priestor, aby sa mohol nerušene a naplno venovať svojej nominácii. Chceme veriť, že s úctou k orgánu na kontrolu ústavnosti budú k opakovanej voľbe zodpovedne pristupovať aj poslanci Národnej rady SR, najmä vládnej koalície, a vyberú prezidentovi SR všetkých 18 kandidátov na výkon funkcie sudcov ÚS SR. Je ich základnou povinnosťou zabezpečiť plnú funkčnosť tohto ústavného orgánu nášho štátu“ dodal V. Chovan.

Viac si môžete prečítať v tomto článku.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Schválená daň z obratu obchodných reťazcov zaťaží rozpočty domácností.

Štruktúra daní na Slovensku je v porovnaní s vyspelými štátmi Európskej únie nastavená najmä na zdaňovanie obyvateľstva, práce, príjmu a spotreby fyzických osôb. Daňové a odvodové príjmy štátneho rozpočtu sú tvorené z viac ako 85 % z výberu dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, daní z príjmov fyzických osôb a sociálnych a zdravotných odvodov. Podstatne nižšie ako je európsky priemer je zdaňovaný kapitál a majetok, spolu so všetkými ostatnými daňami a odvodmi netvoria ani 15 % príjmov štátneho rozpočtu. Pre stranu DOMA DOBRE je neprijateľné, aby štát zavádzal nové dane, ktoré opäť zaťažia slovenských obyvateľov.

K zhoršeniu tohto stavu ešte prispeje nový zákon z dielne SNS. Zákon je selektívny a nesystémový. Zdroje štátneho rozpočtu vo výške 87 mil. EURO, ktoré vytvára, zaplatia všetci obyvatelia vo zvýšených cenách potravín. Obchodné reťazce tieto náklady zapracujú do cien tovarov. Vyradením obchodných prevádzok v najmenej rozvinutých okresoch z povinnosti platiť daň z obratu v pozmeňujúcich návrhoch autori zákona priamo priznali, že tento odvod sa podpíše na zvýšení cien potravín. Navýšenie cien však postihne aj prevádzky v týchto regiónoch, pretože obchodné reťazce robia jednotnú cenovú politiku v rámci celého Slovenska.

Preto pokiaľ európska komisia nestopne tento zákon z dôvodu hospodárskej diskriminácie a porušovania európskej legislatívy, zaplatia novú daň z obratu slovenskí obyvatelia.

SONY DSC

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Poďakovanie

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Pavol Uhrin – Nové Zámky kvalitou školského jedla za zdravou výživou

Člen predsedníctva strany DOMA DOBRE Ing. Pavol Uhrin (62) zasvätil svoj život potravinárstvu. Po nežnej revolúcii postavil na nohy fabriku na detské výživy a v súčasnosti rozpracoval inovatívnu potravinársku technológiu na produkty, ktoré zatiaľ na Slovensku nie sú a v Európe len ojedinele. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch (Nitriansky kraj).

Nové Zámky kvalitou školského jedla za zdravou výživou

Podnikateľ Pavol Uhrin sa okrem spracovania poľnohospodárskych produktov počas celého profesionálneho života venuje pestovaniu ovocia zeleniny. Dobre sa orientuje v oblasti zdravej výživy a preto ho trápi, že deti v základných školách majú často stravu, ktorá im nechutí alebo je nízkej kvality. Trápi ho aj to, že keď sa hovorí o bezplatnej strave v školách, vidia vedenia škôl nevýhody, brzdy a problémy. Niet vraj peňazí na zaplatenie ľudí v kuchyniach, lebo ich treba viac a kúpiť treba aj nové technológie do kuchýň. „Pritom sa tento problém dá riešiť systémovo a komplexne,“ vraví Pavol Uhrin a dodáva: „Isteže, peňazí nie je veľa, ale dajú sa efektívne využiť a popritom skvalitniť aj stravu aj slušne zaplatiť ľudí.“ Je presvedčený, že systémová zmena je tým liekom. Recept neprezrádza, ale domnieva sa, že by určite mohol ako poslanec výrazne prispieť k diskusii o zefektívnení školského stravovania aj k pretvoreniu tohto nápadu do praxe v školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Nové Zámky. Zúročil by pritom všetky poznatky a skúsenosti, ktoré absorboval po celý profesionálny život.
Keďže šport je neoddeliteľnou súčasťou jeho života, vie, aký je dôležitý pre deti a mladých ľudí. „Z pozície poslanca by som sa rád podieľal na vypracovaní systémového riešenia pre podporu športu v našom meste z verejných zdrojov a rád by som tiež vyvinul aktivity pre získanie eurofondov na modernizáciu štadióna na Sihoti,“ konkretizuje svoje myšlienky. Mrzí ho však, že z komunálnej politiky sa vytratila „človečina“. Chcel by teda prispieť k tomu, aby v mestskom zastupiteľstve zavládla harmónia, tolerancia aj pochopenie pre veci verejné a najmä to, že poslanci sú pre občanov a musia načúvať ich problémom aj starostiam a pokúsiť sa ich riešiť. Aby si ich voliči mohli povedať, že v meste sa im žije dobre.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Peter Adamec, Stanislav Opravil – Podunajské Biskupice s rýchlejšou MHD

Na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE majú svoje miesto aj dvaja obyvatelia mestskej časti hlavného mesta – Podunajských Biskupíc. Ing. Peter Adamec, koordinátor strany DOMA DOBRE pre mestskú časť Bratislava II, kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Bratislave a so Stanislavom Opravilom kandidujú na poslancov miestnej časti Podunajské Biskupice (Bratislavský kraj).

Podunajské Biskupice s rýchlejšou MHD

Peter Adamec je stavebný inžinier a Stanislav Opravil zase manažérom v oblasti gastronómie. Zistili však, že majú rovnaké vízie, ktoré by umožnili obyvateľom Podunajských Biskupíc dýchať čistejší vzduch a skvalitniť život. Kým Peter Adamec už má skúsenosti z komunálnej politiky, Stanislav Opravil kandiduje prvýkrát. Obaja však chcú, aby sa veľa vecí v tejto mestskej časti hlavého mesta zmenilo. Petra Adamca trápi, že miestne zastupiteľstvo nedokáže vytvoriť motiváciu pre hľadaného odborníka do zdravotného strediska a vraví: „Mnohé obce si vedia poradiť aj tak, že ponúknu lekárovi bývanie. V Podunajských Biskupiciach boli už tri kolá výberového konania neúspešné. Je teda načase postarať sa o motiváciu, ktorá by odborníka prilákala,“ uvažuje nahlas Peter Adamec, ktorý je presvedčený, že monitorovacie stanice ovzdušia patria aj na Dolné hony. Obidvaja kandidáti chcú, aby sa preveril Územný plán, lebo neprimerane sa zahusťujú sídliská. A Peter Adamec vie, o čom hovorí. Roky praxe v oblasti stavebníctva mu napovedajú, že územné plány sa často porušujú v neprospech občanov. No a pomalá miestna hromadná doprava je tŕňom v oku nielen obidvom kandidátom, ale všetkým obyvateľom. „Pomohlo by vyčlenenie jedného jazdného pruhu na BUS,“ uvažuje nahlas Peter Adamec a Stanislav Opravil viac myslí na seniorov, ktorým poskytuje vo svojom zariadení stravu. Domnieva sa však, že mestská časť by im mohla viac na ňu prispievať.


Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Martin Izso – Ružinov aktívne športuje

Miesto na kandidátke má aj bývalý hokejista Slovana Bratislava Ing. Martin Izso (49). Narodil sa a žije v mestskej časti Ružinov hlavného mesta Bratislava. Tam kandiduje pod krídlami strany DOMA DOBRE na poslanca miestneho zastupiteľstva.

Ružinov aktívne športuje

Martin Izso sa 20 rokov venuje marketingu a reklame. Jeho srdcovou záležitosťou je však šport. Často spomína, že ako deti sa v zime denne korčuľovali a od jari do jesene hrali stolný tenis a iné športové hry. Turnaje dom proti domu, či ulica proti ulici boli bežné. „Dnešné deti takúto šancu nemajú,“ s ľútosťou konštatuje Martin Izso a dodáva: „Prajem si, aby široká verejnosť mala lepší prístup k športovaniu.“ Podľa neho je v Ružinove dosť ihrísk pre malé deti, či športoviská – posilňovne v prírode. Ale to je všetko. Prvýkrát kandiduje na poslanca miestneho zastupiteľstva, lebo dospel k záveru, že pre rodný Ružinov chce zúročiť svoje poznatky a skúsenosti najmä z oblasti športu pre veci verejné. Pod krídlami strany DOMA DOBRE kandiduje preto, lebo jej program je v súzvuku s jeho predstavami o dobrom živote v Ružinove. Domnieva sa, že komunálnu politiku treba viac nasmerovať viac k občanovi a nielen pred voľbami sa spamätať, čo poslanci sľubovali. Mrzí ho, že napriek tomu, že bol čas na opravu ciest celé volebné obdobie, robí sa to tesne pred voľbami. Ako keby sa spamätali, čo sľubovali. V prospech detí treba podľa neho nasmerovať viac aktivít. „Ihriská sú pekné, k dispozícii všetkým, ale zimný štadión v Ružinove by mal tiež slúžiť verejnosti. Tam by malo byť verejné korčuľovanie,“ vraví Martin Izso. Trápi ho aj stavba starého obchodného domu Ružinov, ktorá hyzdí túto mestskú časť. Riešiť treba podľa neho aj parkovaciu politiku. „Možno sú to maličkosti, ale znepríjemňujú život všetkým občanom,“ vysvetľuje svoj postoj Martin Izso.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Oszkár Brezovsky – Süly és Felbár községnek a fiatalokra kell alapoznia.

Tisztelt Sülyi polgárok és Felbáriak!
Ambíciózus fiatal jelöltként indulok a helyi önkormányzati választásokon képviselő jelöltként. Úgy gondolom bemutatkoznom nem kell, mindenki ismer, hiszen gyerek korom óta itt élek a faluban.
Nem vagyok és soha nem is voltam, aki csak közömbösen figyeli a két falu sorsát, problémáit, fejlődését és előrehaladását.
Szeretnék aktívan részt venni ezekben a történésekben.
Elsőrendű céljaim közé tartozik, hogy a falu lakosságának és fiatal generációnak megteremtsük a lehetőséget a faluban maradásra, itt az építkezési telkekre, hosszútávú falufejlesztési tervre gondolok, valamint az óvoda és a színvonalas iskola fenntartására. Mindemellett fontosnak tartom a falu sportlétesítményeinek ápolását, fejlődését és a kulturális élet támogatását.
Számomra mezőgazdászként nem elhanyagolható falvaink környezetvédelmi problémája sem, gondolok itt a szennyvízcsatorna kiépítésére, szemétdomb szanálására és segíteni szeretném az illegális szemétlerakatok további felszámolását.
Sülyben fontosnak tartom a fő utca mentén a járda kiépítését, ahol a helyzet már szinte tarthatatlan.
Sikeres megválasztásom esetén mindent megteszek a célkitűzések megvalósításáért és tudásomhoz mérten segíteni szeretnék ezen célok eléréséhez.
„OTTHON JÓ“
Ing. Oszkár Brezovsky

Medzi kandidátmi do orgánov obecných samospráv je aj veľa takých, ktorí so stavovskou cťou oslovili našu stranu a rozhodli sa ísť pod jej hlavičkou.
Vyštudovaný poľnohospodár zo Žitného ostrova Ing. Oskár Brezovsky (26) je agronóm v Poľnohospodárskom družstve podielnikov v Hornom Bare (Trnavský kraj, okres Dunajská Streda). Žije v časti obce Šuľany za ktorú sa aj uchádza o post poslanca obecného zastupiteľstva pod krídlami strany DOMA DOBRE.

Horný Bar by mal rozkvitať s mladými rodinami

Horný Bar je na žitnom ostrove obklopený Malým a Veľkým Dunajom. „Je to moje rodisko a želám si, aby obec prekvitala,“ vraví mladý poľnohospodár, ktorý chce, aby mohol aj voľný čas tráviť s rovnako starými spoluobčanmi. „Ibaže, moji rovesníci nemajú ani v časti Horný Bar ani v časti Šuľany vytvorené podmienky na dobrý život. Nerátalo sa s pozemkami, aby si mohli postaviť dom, ba s novou zástavbou neráta ani územný plán. To treba zmeniť, aby si mladí ľudia mohli založiť rodiny a neodchádzali z obce,“ objasňuje svoje rozhodnutie kandidovať na poslanca Oskár Brezovský. Ak hovorí o dobrom živote mladých ľudí, praje si, aby mohli aj voľný čas tráviť zmysluplne a užitočne. „V obci chýba priestor na športovanie a prechádzky. Mám dosť sily na to, aby som pomohol premeniť obec na životaschopnú komunitu, kde si ľudia rozumejú, nepodkladajú si polená pod nohy a aby si mohli mladí aj starší povedať, tu sa nám žije dobre.“ Jednoducho, aby Horný Bar rozkvital mladými rodinami.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Juraj Modrák – Humenné má v zornom uhle sociálne slabších a odkázaných občanov

Nedostatok pracovných príležitostí v poľnohospodárstve na východnom Slovensku posunul vzdelaním ale aj srdcom poľnohospodára Juraja Modráka (44) na rôzne pozície. Napokon ho prostredníctvom rekvalifikačného kurzu postrčil medzi záchranárov. A tak 3 roky spolu s tímom odborníkov zachraňuje ľudské životy. Ako člen strany DOMA DOBRE prvýkrát kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Humennom (Prešovský kraj).

Humenné má v zornom uhle sociálne slabších a odkázaných občanov

Juraj Modrák je rodený Humenčan a pociťuje, že mestu chýbajú niektoré služby, ktoré by uľahčili život najmä starším ľuďom. Niektorí si totiž nemôžu dovoliť zaplatiť pobyt v súkromnom sociálnom zariadení. Je presvedčený, že mesto by malo mať Dom sociálnych služieb, kde by mohli dôstojne žiť svoj život najmä tí, ktorým osud nadelil ťažšie choroby. „Denne sa stretávam pri svojom povolaní s takými prípadmi. Mnohí zo starších ľudí potrebujú dvadsaťštyrihodinovú opateru. Mesto síce zabezpečuje opatrovateľskú službu, ale iba na niekoľko hodín denne,“ vraví Juraj Modrák a dodáva: „Ako poslanec sa chcem zasadiť za to, aby v meste vzniklo také zariadenie, ktoré by bolo prístupné pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov a občanov odkázaných na pomoc druhých.“
Má pocit, že v meste sa málo deje pre občanov a že väčšina projektov je iba o biznise. „Myslím si, že nové mestské zastupiteľstvo musí najprv dobre načúvať občanom. Počúvať ich názory, vážne sa zaoberať ich pripomienkami aj návrhmi. Riešiť ich problémy a to, čo potrebujú pre svoj život. Postupne, krok za krokom prijímať projekty, ktoré im uľahčia život a prispejú k tomu, aby sa im doma, v meste dobre žilo,“ predstavuje svoju víziu Juraj Modrák. Patrí do nej aj výstavba detských ihrísk na sídlisku, predajňa potravín, ktorá vytvorí jestvujúcej predraženej konkurenciu, ale aj vytvorenie oddychových zón.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Pavol Koreň – Chvalová s obecnou farmou kráča dopredu

Člen strany DOMA DOBRE Pavol Koreň (35) je poľnohospodár srdcom aj dušou. Je zootechnik a zároveň doma chová kone a poskytuje ubytovanie. V obci Chvalová (Banskobystrický kraj, okres Revúca), kam sa prisťahoval za prácou začiatkom roka kandiduje na starostu.

Chvalová s obecnou farmou kráča dopredu

Obec Chvalová leží na terasovej plošine Slovenského krasu, 20 kilometrov od okresného mesta. Jej obyvatelia sa odjakživa živili poľnohospodárstvom. Pavol Koreň má víziu, nadviazať na túto tradíciu.
V 34 domoch žije iba 180 obyvateľov. „Napriek tomu má aj táto malá obec právo na rozvoj a na to, aby sa v nej žilo dobre,“ rozvíja svoju víziu kandidát na starostu Pavol Koreň a dodáva: „Ľudia potrebujú k svojmu životu prácu, priaznivú atmosféru a porozumenie.“ V obci je dosť veľa nezamestnaných, najmä Rómov a žijú len zo sociálnych dávok a podpory štátu. Pavol Koreň je presvedčený, že zriadenie obecnej farmy by bolo prínosom. Jeho predstava tkvie v tom, že obecná farma by dala prácu sociálne slabším občanom a zároveň by dala aj obživu obyvateľom ponukou cenovo prístupných produktov predajom z dvora. Myslí si, že aj agroturistika by sa mohla rozvíjať. Veď Slovenský kras láka turistov z rôznych končín Slovenska a za ubytovaním musia chodiť inde. Sám popri chove koní ponúka ubytovanie, ktoré zatiaľ využívajú robotníci. V obci však chýba aj kontajner na komunálny odpad. Neexistujú žiadne užitočné podujatia, ktoré by mohli obecnú komunitu stmeliť. Jednoducho – prebrať ju k životu. „Aby si aj v takejto malej obci mohli ľudia povedať, že sa doma žije dobre,“ vraví Pavol Koreň a verí, že sa mu to ako starostovi podarí.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Rastislav Jurina – Sereď bez dopravných problémov

Na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE má miesto aj Ing. Rastislav Jurina PhD. (55). Program strany korešponduje s jeho predstavami o pokojnom a aktívnom živote ľudí. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Seredi (Trnavský kraj, okres Galata).

Sereď bez dopravných problémov

Srdcovou záležitosťou Rastislava Jurinu je doprava. Nielenže miluje historické vozidlá a je členom veterán klubu, ale do oblasti dopravy nasmeroval aj svoje podnikanie. Zaoberá sa napríklad technickým stavom ciest, parkovaním v meste a vypracúva odborné podklady pre riešenie dopravnej situácie, rôznych dopravných zádrheľov či posudzuje dopravné nehody. „Je veľa činností, ktoré zahŕňa jedno slovo ´doprava´. Takmer všetky spadajú pod zorný uhol odborníkov a problémy, ktoré vznikajú by mali riešiť naslovovzatí odborníci. K nim sa radí aj moja firma. A v Seredi ich je veľa. Mnohé súvisia najmä s cestou prvej triedy, ktorá pretína mesto,“ vysvetľuje svoje pohnútky kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva Rastislav Jurina. Vo svojej poslaneckej činnosti by rád zúročil niekoľkoročné profesionálne aj osobné poznatky a skúsenosti. Jednoducho chce byť pri tom, ako sa Sereď rozvíja a dopravne stabilizuje. Je totiž načase nielen vyriešiť problémy, ktoré sa krútia okolo spomínanej cesty prvej triedy, ale aj tie, ktoré súvisia s parkoviskami a vôbec s parkovaním v meste. Keďže problémy sú mimoriadne zložité, chcel by sa pokúsiť ich rozlúsknuť. V prospech občanov, ktorým jednoducho prekáža, že doprava kolabuje aj tam, kde by nemusela.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Adriana Libičová – Čremošné rastie do spokojnosti občanov

V malebnom kúte Turca v obci Čremošné kandiduje za stranu DOMA DOBRE na poslankyňu obecného zastupiteľstva aj Adriana Libičová, (Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice).

Čremošné rastie do spokojnosti občanov

V malej obci Čremošné neďaleko Turčianskych Teplíc by mali občania zvoliť v komunálnych voľbách 5 poslancov. Rozhodovať sa však budú medzi 14 kandidátmi. Nebolo by to nijak zvláštne, keby v obci žilo viac obyvateľov. Nie je ich však ani 80 a počet stále klesá. Mladí odchádzajú za lepším bývaním s komplexnou infraštruktúrou a v obci zostávajú zväčša seniori. Zrejme si každý položí v tejto chvíli otázku: Prečo chce byť každý piaty občan vrátane detí poslancom obecného zastupiteľstva? Odpoveď je jednoduchá: „V našej malej obci treba veľa vecí zmeniť. Zrejme chcú ľudia k tomu prispieť tak, ako sa,“ vysvetľuje svoje pohnútky kandidovať na poslankyňu obecného zastupiteľstva Adriana Libičová a dodáva: „Jednoducho chcem byť pri riadení obce a prispieť k tomu, aby sa každému žilo dobre. Neverím, že by sa nenašli peniaze na malé projekty, ktoré naša obec potrebuje ako soľ. Som ekonómka, pôsobila som vo finančnej komisii v obci, bola som pri plánovaní rozpočtu a viem, čo sa dá vyčarovať s peniazmi, ktoré obec má. Aj vďaka chalupárom. Už ma omrzelo počúvať iba jednu vetu: „Nejde to, nedá sa. Iste, všetko naraz nejde. Ale rozumným zaobchádzaním s peniazmi sa dá urobiť veľa.“ Hnevá ju, že občania nad 70 rokov si nemajú kde kúpiť základné potraviny. Nápadov ako vyriešiť tento problém aj mnohé ďalšie je podľa nej dosť. Len sa vraj treba rozumne rozhodnúť a postupne, krok za krokom oživovať obec. Potrebuje nielen omladenie ale aj víziu lepšej budúcnosti. Filozofia podobná programu strany DOMA DOBRE. Preto prijala miesto na jej kandidátke.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Ján Madžo – Lehota pod Vtáčnikom so starostlivosťou o seniorov

K dlhoročným členom strany DOMA DOBRE patrí aj mladý poľnohospodár Bc. Ján Madžo (38). Je aktívnym farmárom, popri chove hospodárskych zvierat sa ich rodinná farma venuje aj výrobe chutných syrov a mäsových výrobkov. Druhýkrát kandiduje na poslanca obecného zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom (Trenčiansky kraj, okres Prievidza).

Lehota pod Vtáčnikom so starostlivosťou o seniorov

Ján Madžo je poslancom obecného zastupiteľstva v končiacom sa volebnom období. Teší ho, že aj jeho pričinením sa rekonštruovala základná škola aj dve materské školy. „Rekonštrukcia však nie je dokončená a chcem byť ako poslanec pri tom, keď sa ešte vymenia okná a upraví nádvorie školy,“ začína vysvetľovať svoje pohnútky znovu kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva Ján Madžo. Ako samostatne hospodáriaci roľník chová hovädzí dobytok a ošípané. V syrárni spracováva mlieko a v predaji z dvora ponúka aj mäsové výrobky. Okrem toho poskytuje ubytovanie. Pre robotníkov, ktorí našli prácu v štyroch lomoch na andezit v okolí obce. Jeho snom je však poskytovať ubytovanie starším ľuďom s celodennou starostlivosťou. „Sociálny dom služieb v obci, v ktorej žije takmer štyri tisíc obyvateľov je nutnosťou, aby sa ľudia mohli starať o obživu rodín, aby sa mohli pokojne naplno venovať práci s pocitom, že o ich rodičov a starých rodičov sa niekto dobre stará,“ rozvíja svoj sen Ján Madžo, ktorý sa už raz pokúsil získať na takýto projekt podporu. Narazil však na múr byrokracie, pretože adekvátnu podporu môže na podobný projekt získať iba obec s väčším počtom obyvateľov. „Vidím to tak, že jedine s pomocou investora by bolo zriadenie Domu sociálnych služieb reálne,“ vraví Ján Madžo. Je presvedčený, že vytvorenie podmienok na dobrý život deťom a mladým ľuďom ale aj starším by malo byť samozrejmosťou v 21. storočí. A to vravia aj občania, ktorí si chodia k nemu kupovať syry a mäsové výrobky. Počúva ich názory, postrehy aj príbehy a verí, že ako poslanec môže prispieť k tomu, aby si všetci v obci mohli s čistým svedomím povedať, že doma, v obci, sa im žije dobre.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

František Bednár – Poprad v objatí zelenej energie

František Bednár (60) má problémy energetiky a tepelného hospodárstva v malíčku. Získané poznatky a skúsenosti z profesionálneho aj osobného života by chcel zúročiť v komunálnej politike. Preto kandiduje aj s podporou strany DOMA DOBRE na primátora Popradu (Prešovský kraj).

Poprad v objatí zelenej energie

František Bednár tri desaťročia pracoval v oblasti tepelného hospodárstva v okrese Poprad. Aktivizoval sa aj občiansky. Inicioval petície v súvislosti s kauzou Gorila a proti zámeru zriadiť pod Tatrami v centre turizmu logistické centrum NATO. Je predsedom Svetového združenia bývalých politických väzňov, ktoré zastupuje okolo 1000 členov z bývalých politických väzňov a násilne odvlečených do sovietskych pracovných táborov Gulagov a ich príbuzných.
Je presvedčený, že Poprad sa musí vrátiť Popradčanom a smutne konštatuje: „Za distribúciu vody platíme Francúzom, za odvoz odpadu Rakúšanom za verejné osvetlenie Nemcom a za drahé vstupenky v Aquacity, v ktorom má mesto 15% podiel len na papieri, českému podnikateľovi žijúcemu v Anglicku. Mesto a podnikanie v ňom sa musí vrátiť ľuďom, ktorí v ňom žijú,“ vysvetľuje svoje predstavy o budúcnosti Popradu. Tento jeho zámer je doslova v súzvuku s programom strany DOMA DOBRE, ktorá chce, aby sa krajina vrátila ľuďom. Preto súhlasil s miestom na jej kandidátnej listine. Trápi ho, že viacerí spoluobčania sú sklamaní komunálnymi politikmi. Na poste primátora by chcel okrem iného presadiť zavedenie tzv. zelenej energie ako v bytovom dome, kde je predsedom Spoločenstva vlastníkov bytov. Tam vďaka projektom znížili náklady na energie na jednu tretinu pôvodných a sľubuje: „Ako predseda dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti zabezpečím kontrolu merania spotreby vody vrátane zrážkovej tak, aby občania neprichádzali o tisíce eur.“

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Ján Tomčík, Igor Repa – Svätý Kríž v zdravom pohybe

Miesto na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE majú aj dvaja kandidáti na poslancov obecného zastúpenia v obci Svätý Kríž (Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš). PhDr. Ján Tomčík a Igor Repa sú zároveň kolegovia v súkromnej spoločnosti, zaoberajúcej sa distribúciou technických produktov, ktoré slúžia ako náhradné diely v priemysle, poľnohospodárstve alebo doprave.

Svätý Kríž v zdravom pohybe

Obaja kandidáti – Ján Tomčík aj Igor Repa už majú skúsenosti s komunálnou politikou. Každý bol isté obdobie poslancom obecného zastupiteľstva v obci, ktorá sa chváli jedným z najväčších drevených kostolov v Európe – historicky veľmi vzácnym dreveným evanjelickým artikulárnym chrámom. Do Svätého Kríža ho preniesli zo zatopenej obce Paludza počas výstavby vodnej nádrže Liptovská Mara. Zachovať ho pre budúce generácie najmä kvôli vzácnym artefaktom v interiéri kostola (barokový oltár, maľby s biblickými výjavmi, lustre z benátskeho skla, organ, kazateľnica a kamenná krstiteľnica) chcú obaja kandidáti. Starostlivosť oň v sebe nesie aj kultúrne tradície, ktoré obom kandidátom ležia na srdci.
Jánovi Tomčíkovi chýba v obci väčšia aktivita a súdržnosť obyvateľov. Postráda telocvičňu a domnieva sa, že obec potrebuje priestor na rozvoj výstavby. „Chcem prispieť k zjednoteniu občanov a usmerniť ich k spoločným aktivitám pre obec. Ale aj k získaniu projektov na výstavbu napríklad telocvične, opravu ciest, rozšírenie kanalizácie, vodovodu,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie kandidovať v komunálnych voľbách Ján Tomčík.
Igor Repa by chcel, aby sa vybudoval v obci oddychový park pre dospelých aj deti, dobudovali chodníky, rekonštruovalo osvetlenie a tak ako Ján Tomčík aj jemu záleží na výstavbe telocvične, kde by mohli aktívne oddychovať všetci občania a vraví: „Keďže som predsedom Liptovského futbalového zväzu a delegát Slovenského futbalového zväzu, mojou srdcovou záležitosťou je najmä rozvoj športových aktivít v obci.“ Chcel by prispieť k tomu, aby najmä mladí ľudia pohybom rozvíjali svoje telo a nadväzne aj myseľ.
Keďže sa obec pomaly rozrastá obidvom kandidátom záleží na tom, aby sa ľudia v obci cítili dobre, aby bola pre nich naozajstným domovom a mohli si povedať, že v obci sa žije výborne. A to je v súzvuku s programom strany DOMA DOBRE. Preto prijali miesto na jej kandidátnej listine.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre